vatandaşlık çk cevapları 3. ünite

Posted on
 • 21 Kasım 2011 Pazartesi
 • by
 • çalışma kitabı cevapları
 • in
 • Etiketler:

 • Vatandaşlıkve Demokrasi  Çalışma Kitabı Sayfa: 58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81

  ÜNİTE 3 HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİMİZ
  Sayfa 58-59 Haklar Ve Sorumluluklar El Ele
  Aşağıdaki öyküyü dikkatle okuyarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.
  Öyküde öğrenci hangi hak ve özgürlüklerini kullandı? Bunları kullanırken hangi sorumluluklarını yerine getirmedi? Düşüncelerinizi yazınız.
  Öyküde öğrenci okula gitme hakkını kullandı. Ama ödev yapma sorumluluğunu yerine getirmedi. Otobüse binme hakkını kullandı ama yaşlılara yer verme sorumluluğunu yerine getirmedi.
  Öyküde öğrenciye karşılaşan kişiler olduğunuzu, hangi hak ve özgürlüklerinizi ihlal edildiğini de düşünerek aşağıda verilen konuşma balonlarının içlerini uygun biçimde doldurunuz.
  Yoksulluk çeken bir çocuk; “Çöpe giden ne çok yemek var oysa biz burada açlık çekiyoruz.”Kaynak: aygunhoca.com
  Alt sınıftaki öğrenci; “Bizim voleybol topumuza vurup başka yerlere gönderiyorlar. Oysaki okulda birçok futbol topu var.”
  Otobüsteki yaşlı adam; “Otobüste o yer benim hakkımdı. Çünkü gençler ayakta durabilir ama biz duramayız.”
  Öğretmen ve aile; “Eğitimini en iyi şekilde olması için elimizden geleni yapıyoruz oysa” yapmasaydık bir şey diyemezdim ama durum çok kötü.
  Temizlik işçisi; “Yere attığı o çöpü çöp kovasına atsaydı hem çevre kirlenmez hemde bizim işimiz kolaylaşırdı.
  Söz sırası alınan arkadaşı; “Söz sırası Kaynak: aygunhoca.com bende olmasına rağmen kendisi söze karıştı. Bana saygı göstermesi gerekiyordu.”
  Kürsüde konuşan öğretmen; “Biz kürsüde konuşurken bizi dinlemek isteyen arkadaşlarına da engel oluyor.”
  Kötü bir sırayı kullanmak zorunda kalan öğrenci; “Devlet malına zarar veriyor ve ceremesini biz çekiyotuz.”
  Otobüs sırasında bekleyen kadın; “Otobüs sırasında aralardan geçmeye çalışırken ayaklarımıza basıp bizi itiyor.”
  Bahçedeki kız öğrenci; “Bizi iterek yere Kaynak: aygunhoca.com düşürdü. Elimiz yara aldı. Bizim böyle birşeye hakkımız yok.”

  Sayfa 60 İnsan Haklarının Evrenselliği
  Aşağıda insan haklarının evrenselliği ile ilgili örnek olaylar verilmiştir. Bu olayları inceleyerek insan hak ve özgürlüklere vurgu yapıldığını tespit ediniz. Herbir olayın yan tarafında verilen boşluğa, hakların neden gerçekleşmesi gerektiğine yönelik 5-10 satırlık bir metin hazırlayınız.
  1. İnsanın yaşma hakkının ihlal edildiği görülüyor. Bu haklar bütün insanların hakkı olduğu için her insana bu hakların verilmesi gerekir.
  2. İnsanın fikrini açıklama hakkı. Bu hak bütün insanların en doğal hakkıdır.
  3. İnsanın eğitim ve öğretim hakkı. İnsan haklarına göre her insan eğitim ve öğretim görmelidir.
  4. İnsanın yaşama, beslenme hakkı. Bu hakkı insanlara devlet tanımalı ve yardım etmelidir.Kaynak: aygunhoca.com
  Sayfa 62
  5. İnsanın özel hayatın gizliliği hakkı. Her insanın özel hayatı kendinedir. Kimseninde karışmaması gerekir.
  6. İnsanın çalışma hakkı. Her insanın çalışma hakkı vardır. Bu hakkı kimse alamaz.
  Kaynak: aygunhoca.com
  Sayfa 63 Hukukta Hak Arama Yolları
  Aşağıda verilen bilgileri okuyarak 3. etkinliği yönerge doğrultusunda gerçekleştiriniz.
  Sayfa 64 3. Etkinlik
  Yaşadığınız ilin Baro, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı ve Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumunun telefon numarasını ve adresini araştırarak aşağıdaki boşluklara yazınız.
  ankara barosu
  Kaynak: aygunhoca.com
  Aşağıda olaylardan herhangi birini seçerek olaya uygun bir başvuru yöntemi (Dilekçe verme, elektronok, posta gönderme, dava açma, kamuoyu oluşturma vb.) ve başvuracağınız merciyi (ilgili müdürlük, başkanlık, bakanlık, komisyon, kurul vb.) tespit ediniz. Belirlediğiniz yöntemle başvurunuzu yapınız.
  3. Olay: Sokağınızda belediyenin açtığı çukur ayladır kaptılmadı, çukur gerekli güvenlik önlemleri alınmadığı için tehlike arz ediyor.
  Sayın Belediye Başkanı ......................................
  Belediyenizin semtimizde açtığı çukur hala kapatılmadı ve tehlike arz ediyor. Bu soruna bir çare bulmanızı arz ederim.
  Belediye Başkanlığına
  Kaynak: aygunhoca.com
  Sayfa 66 İnsan Haklarıyla İnsandır
  Aşağıda verilen Çocuk Hakları Sözleşmesinin 12 ve 13. maddelerini okuyunuz. A ve B gruplarında verilen yönergeleri takip ederek verilen maddelerin önemini analatan bir metin/ürün hazırlayınız. Hazırladığınız metni arkadaşlarınızla paylaşarak etkinliğin sonundaki soruları cevaplayınız.
  Sayfa 67 Kaynak: aygunhoca.com
  Metin hazırlarken ve ürün tasarlarken hissettiklerinizi ve düşüncelerinizi “hak, özgürlük, demokratik ortam, özgür ve bağımsız karar alabilme, kendini ifade edebilme ve yaratıcı düşünme” gbi kavramları da kullnarak bir metin hazırlayınız.
  Çocuk Hakları Sözleşmesinin 12 ve 13. Maddelerinin Önemi
  Çocuk Hakları Sözleşmesi bütün çocukları kapsayan bir sözleşmedir. Bu sözleşme ile bütün çocukların rahatını, ferahını, geleceğini düşünen bir sözleşmedir. Bu sözleşmenin önemli iki maddesi de 12 ve 13. maddedir. Bu maddelerde her çocuğun fikrine serbestçe söylebilme hakkı olduğu, ve bu fikirlere saygı gösterme hakkının olduğu yazmaktadır. Her evde geçerli olması gerek olan bu iki maddenin birçok evde uygulanmadığı gözlemlenir. Buda ülkede çocuk fikirlerine saygı olunmadığını gösterir. Bu maddeleri kendi içimize işletmeli ve özümsemeliyiz. Çocukların demokratik bir otam hazırlamalı hak ve özgürlüklerini ihmal etmemeli, gelecekte özgür ve bağımsız karar alırken yaratıcı düşünmeyi aşılamaya çalışmalıyız.
  Kaynak: aygunhoca.com
  Sorular
  1. Süreci sınırlılıklar ve özgürlükler açısından değerlendiriniz.
  Bu sürec çocukların fikirleri açısından özgür olduğunu göstermektedir.
  2. Metin/ürün hazırlama sürecini düşüncenin üretilmesinde demokratik ortamın önemi açısından değerlendiriniz.
  Demokratik ortam ile herkes fikrini rahat bir şekilde hazırlayıp metinde kendi düşüncesine önem vermek demokratik ortamı hazırlar. Demokratik ortam ile herkesin fikrine saygı gösterilir.
  Kaynak: aygunhoca.com
  Sayfa 68 Sorunlar Ve Demokratik Çözümler
  Aşağıdaki görseli inceleyiniz. Verilen sorular hakkındaki düşüncelerinizi noktalı yerlere yazınız.
  1. Görselden ve metinden hareketle hangi hak ihlalinin yapıldığını tespit ediniz.
  İnsanın okula gidip eğitim öğretim hakkı ihlal edilmiştir.
  2. Bu hak ihlalinin nedenleri neler olabilir?
  Çocuğu ev işlerinde, tarlada çalıştırmak gibi nedenler olabilir.
  3. Hak ihlaline yönelik çözüm önerileriniz nelerdir?
  Devlet tespit edip velilere durumu anlatıp ikna edip ikna olmuyorsa ceza ile ikna edip çocuk okula gönderilmelidir.
  Sayfa 69
  4. Çevrenizde karşılaştığınız veya yaşadığınız bir hak ihlali var mıdır? Örnek veriniz.
  Çevremde karşılaştığım trafik kurallarına uymama, çevreyi temiz tutmama gibi ihlaller var.
  5. Karşılaştığınız hak ihlalinde ne tür bir çözüm ürettiniz? Ürettiğiniz bu çözüm önerisinin demokratik olduğunu düşünüyor musunuz? Neden?
  Kural ihlali yapan şöförlerin ehliyeti 1 yıl süreyle alınsın. Bir daha hata yaparsa hiç verilmesin. Trafik sorunu çözülür. Demokratik olmaya bilir ama bence gerekli bir çözüm.
  Sayfa 70
  6. Karikatürde verilen sorguya yönelik düşüncelerinizi açıklayınız.
  Çözümde bir katkı payın olduğu için çok güzel bir duygu.
  Kaynak: aygunhoca.com
  Sayfa 71 Sivil Toplum Kuruluşları Ve Faaliyetleri
  Görsellerdeki sivil toplum kuruluşlarının hangi alanda faaliyet gösterdiğini belirterek tespitlerinizi görselin yanındaki boşluğa yazınız.
  Kaynak: aygunhoca.com
  1. Çocuk istismarını ve ihlâlini önleme derneği; Çocukların hak ve özgürlüklerini koruyan, geliştiren kuruluşlarla iş birliği yapar. Bu amaçla bireyin doğum öncesinden başlayarak tüm gelişim evlerinde sağlık bir biçimde gelişmesini sağlamak, fiziksel, duygusal ve cinsel istismarını önlemek için çalışan bir sivil toplum kuruluşudur.
  Kaynak: aygunhoca.com
  2. Arama Kurtarma Derneği mağara, dağ gibi ulaşılması zor olabilecek yerlerde veya doğal afetlerde kaybolanların aranması ve bu koşullarda kaza geçirenlerin kurtarılması için etkinlik gösteren bir dernektir. Türkiye'nin arama kurtarma konusunda ilk sivil toplum örgütü olan dernek, 1996 yılında kurulmuştur ve gönüllülük ilkesi ile faaliyet göstermektedir.
  3. Tüketiciyi Koruma Derneği 25 Ekim 1990 tarihinde gönüllü kişiler tarafından kurulmuş, merkezi İstanbul'da bulunan bir dernektir. Tüketici haklarının korunması, geliştirilmesi , tüketicilerin kendilerini koruyabilmeleri için gerekli bilinç ve örgütlülük düzeyine ulaşabilmeleri yönünde çalışmalar yapmaktır.

  Sayfa 72
  4. Türkiye Yazarlar Sendikası, merkezi İstanbul'da olan bir sivil toplum kuruluşudur. Amacı yazarların emeğini sermayeye karşı korumaktır.
  5. Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), 1993 yılında, bilimsel bir araştırma projesinin devamlılığını sağlamak amacıyla kurulmuş olan bir vakıftır. Vakfın kuruluş amacı anneler ve çocukları eğitmektir, ancak bugün bu amacını aşarak babalara, çocuksuz kadınlara ve ailelere de eğitimler vermektedir.
  Kaynak: aygunhoca.com
  Sorular
  1. Sivil toplum kuruluşları bu görsellerde gördüklerinizin dışında hangi alanlarda faaliyet gösterebilirler?
  Amacı farklı sivil toplum örgütlerine yardım etmede faaliyet gösterebilirler.
  2. Çevrenizde, tespit ettiğiniz farklı faaliyet yürütem STK’lar var mı? Gerçekleştirdiği etkinliklerden örnekler veriniz.
  Çevremde öyle bir toplum kuruluşu görmedim.
  3. Sivil toplum kuruluşlarının demokrasiyi, hak ve özgürlükleri korumada ne gibi yararları olabilir? Örnekler vererek açıklayınız.
  Bu kuruşların belirlediği sorunları devlete bildirdiği için ve birçok kişiyi kapsadığı için bir çok sorunu çözebilir.
  Kaynak: aygunhoca.com


  Sayfa 73-74-75
  STK’larla ilgili verilen tanıtım kartlarını inceleyiniz. Her bir STK’nın amacına yönelik faaliyet önerilerinde bulununuz. Önerilerinizi verilen noktalı yerlere yazınız.
  Çocuk Vakfı Önerilerim: Fakir, maddi durumu iyi olmayan çocukları tespit edip onu eğitim sosyal faaliyetler açısından ona yardım etmek, yetim çocukları kendi kuruluşlarında bakmak, eğitiminde yardımcı olmak.
  Tema Önerilerim: Bütün okullarda konferans düzenleyerek çevre sevgisini aşılamak, çorak arazilere canlandırmak, bütün doğa varlıklarını tapulayıp onlara zarar verenlere verdiği zarar kadar ceza vermek.
  Eğitim Gönüllüleri: Dershaneye gidemiyecek çocuklara eğitim vermek, çocuklara hobi edinmede yardımcı olmak.
  Losev Gönüllüleri Önerilerim: Bence bu kurum devlete bağlanmalı ve devlet yardımıyla daha çok kan ve ilik bulunmalı.
  Tikad Önerilerim: Bu kurum kadınların evlerini ziyaret etmeli onların ekonomiye katkı sağlaması gerektiğini aşılamalı ve onların önünü açmalıdır.Kaynak: aygunhoca.com
  Sayfa 76 STK Kuruyoruz
  1. Önce hangi alanda faaliyet Kaynak: aygunhoca.comgöstereceğinizi belirleyiniz ve kuracağınız STK’ya bir ad veriniz.
  İşçileri koruma alanında. İsmide Türkiye İş ve İşçiyi Koruma Kurumu (TÜRK-İŞ)
  2. Gerçekleştireceğiniz çalışmalar neler olabilir?
  İşsizlere iş bulma, sigortasız işçileri sigortalarını yaptırma, korunmasız işçilerin güvenliğini sağlama.
  3. Giderlerinizi sağlamak için neler yapacaksınız?
  Bağış gelirleriyle sağlamaya çalışacağım.
  4. Üye kazanmak için ne tür çalışmalar yapacaksınız?
  Propagandalarla, konferanslarla üye kazanmaya çalışırım.

  Sayfa 77
  Kurduğunuz STK’nın amblemini tasarlayarak aşağıda verilen boşluğa çiziniz.
  amblem
  Kaynak: aygunhoca.com
  Sayfa 78 Afiş Tasarlıyalım
  Kurduğunuz STK’nın gerçekleştirebileceğiniz herhangi bir faaliyetine yönelik aşağıda verilen boşluğa bir afiş çiziniz.
  Sorular
  1. Hangi alanda faaliyet gösteren bir STK oluşturdunuz? Neden?
  İşçiyi koruma alanında bir faaliyet oluşturdum. Çünkü işçi haklarını korumak için.
  2. Sorunların çözümünde sizce STK’ların ne tür katkıları olabilir?
  Çok büyük katkı sağlar. Çünkü kuruluşta bir çok kişi olduğu için sesine devlete çok rahat duyurabilir.
  3. STK’ların olmadığı bir demokratik toplum düşünülebilir mi? Neden?
  Hükümete bağlıdır. STK’ların görevini yaparsa bir sorun olmaz.
  Sayfa 79 İnsan Hakları İle İlgil iGelişmeleri Takip Ediyoruz
  Gazete, dergi, televizypn ya da İnternetten insan haklarındaki gelişmelerle ilgili bir haber bularak aşağıda verilen boşluğa yapıştırınız ya da yazınız. Haberi arkadaşlarınızla paylaşınız.
  İnsan hakları çocuk hakları ile başlar
  Uzanmış Yatıyor
  ‘Çocuklar ve Hakları’ konseptiyle ilk kez bağımsız olarak düzenlenen ‘Hangi İnsan Hakları’ adlı festival, 6 Aralık’ta start alacak.
  DOCUMENTARIST’in yan etkinliği olarak 2009’dan beri düzenlenen ‘Hangi İnsan Hakları?’ belgesel festivali, bu yıldan itibaren bağımsız bir festivale dönüşüyor. Film festivalinde bu sene ana tema ‘Çocuklar ve Hakları’ olacak. Festivalin gösterim ve yan etkinlikleri SALT Beyoğlu, Dutch Chapel ve Tütün Deposu’nda ücretsiz olarak gerçekleşecek.
  Bütün film gösterileri ücretsiz
  Festival kapsamında, dünyanın pek çok ülkesinde çocukların durumunu yansıtan filmlerin yanı sıra, her alandaki insan hakları ihlallerinin muhtelif örneklerini ele alan, bu konuda verilen mücadeleleri anlatan 30’dan fazla film seyirciyle buluşacak. Ayrıca hafta boyunca yabancı konukların da katılımıyla, çocuklarla atölye, sergi, panel, forum, tiyatro gibi pek çok yan etkinlik gerçekleşecek. Hollanda’nın ve İsveç’in İstanbul Başkonsolosluğu desteğiyle gerçekleşen festivalin gösterim ve etkinlikleri 6-10 Aralık tarihleri arasında İstanbul’da SALT Beyoğlu, Dutch Chapel ve Tütün Deposu’nda yer alacak.
  Kaynak: stargazete.com
  Sayfa 80
  Sorular
  1. Sizce gazete haberinde hangi temel insan hakkından söz edilmektedir?
  Çocuk haklarından.
  2. Sizce habere konu olan olay olumlu bir gelişme midir? Neden?
  Evet, çok olumlu bir gelişmedir. Çünkü çocuklarında hakkının olduğunu göstermektedir.
  3. Haberde en çok hangi durum dikkatinizi çekti? Neden?
  Ücretsiz olup herkese izletileceği dikkatimi çekti. Çünkü böyle filmler artık çekilmiyor.
  4. Habere karşılaştığınız olaya benzer bir durumla çevrenizde rastladınız mı? Açıklayınız.
  Rastlamadım. Artık çocuklara değer veriliyor.
  5. Habere konu olan olayın gelcekte hangi değişimlere neden olabileceğini belirtiniz.
  Çocuk haklarının ihlal edilmeyeceği, çocuk psikolojisine önem verileceği vs. gibi durumlara.
  Kaynak: aygunhoca.com

  0 yorum:

  Yorum Gönder

   
  Copyright (c) 2010 aygunhoca
  Sponsored by : Fastoyun