Vatandaşlık Çalışma Kitabı Cevapları 8. Sınıf

Posted on
 • 21 Kasım 2011 Pazartesi
 • by
 • çalışma kitabı cevapları
 • in
 • Etiketler:

 • Vatandaşlık ve Demokrasi Çalışma Kitabı Cevapları 8. Sınıf Sayfa: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

  Sayfa 36 Demokratik Davranış Örnekleri
  Kaynak:aygunhoca.com
  Aşağıda verilen tabloyu inceleyerek kendinize uygun bir rolü seçiniz ve rolle ilgili yazılması istenen konuda bir metin oluşturunuz (Demokratik bir vatandaşın, etkin ve sorumlu; eşitlikçi, sosyal adaletçi, hak ve özgürlüklere sayıglı, katılımcı, demokratik davranış biçimini içselleştirmiş vb. özelliklerini dikkate alarak yazabilirsiniz.)
  Hedef ve Davranışlar
  Yapma okulda ayrım
  Olsun önün ayrın
  Hak ve eşitlikle yarın
  Demokratik okul, demokratik insan
  Kaynak:aygunhoca.com
  Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
  1. Size göre demokratik bir vatandaş olmanın gerekleri neler olabilir?
  Demokratik bir vatandaş olursun çevren sana saygı gösterir. Örnek bir vatandaş olursun.
  2. Demokrasinin yaşam biçimine dönüştürüldüğü bir toplumda yaşamın daha kolay olduğunu söyleyebilir miyiz? Neden?
  Evet çünkü o toplum artık hoşgörülü hak ve eşitliğe önem veren bir toplum olmuştur.
  3. Demokratik olmadığını düşündüğünüz bir tavırla ya da olayla karşılaştığınızda neler yapıyorsunuz?
  Hak ve eşitliğimi mutlaka ararım. Ve mutlaka direniş gösteririm.
  Sayfa 37 Farklılıklarımız Zenginliğimizdir
  1. Aşağıda verilen parçayı önce bir bütün olarak söyleyiniz. Ardından belirlediğiniz bir ya da birkça notanın üstünü kapatarak o notayı atlayarak okuyunuz.
  2. Görselin altında verilen soruları yanıtlayınız.
  Sorular
  1. Yukarıda verilen müzik verilen müzik parçasının her bir notasının da bir bireyi temsil ettiğini düşünerek farklılıklarımız zengiliğimizdir düşüncesinden hareketle yorumlayınız.
  Birkaç notayı şarkıdan ayırdığında parça bozuluyor. Farklılıklarda böyledir. Bir bütündür.
  2. “Yaşamak bir insan gibi tek ve hür ve bir toplum gibi kardeşçesine” sözünü yorumlayınız.
  Her insan tek ve hür yaşar ama bir toplumun içinde kardeşçesine.
  Kaynak:aygunhoca.com
  Sayfa 38
  Sorular
  1. Herkes aynı şeyleri mi seviyor yoksa farklı şeyleri mi seviyor?
  Aynı şeyleride farklı şeyleride seviyor.
  2. Hepsimiz aynı olsaydık nasıl bir durum ortaya çıkardı? Bu durum doğal mıdır? Neden?
  Hayat çok banel olurdu. Yaşamanın bir zevki olmazdı. Bu durum çok doğal olurdu.
  3. Etkinlik boyunca diğer arkadaşlarınız hakkında neler öğrendiniz?
  Onların da görüşlerinin benim gibi olduğunu hepimizin hak ve eşitliklerimize sahip çıktığımızı öğrendim.
  4. Farklılıklarımızın yaşamımıza zenginlik kattığını söyleyebilir miyiz? Neden?
  Evet, çünkü farklılıklar toplumu zenginleştirir.
  5. Her bakımdan birbirine benzeyen insanlardan oluşan bir sınıf, toplum ve dünyada yaşamak ister miydiniz? Neden?
  Hayır, yaşamanın bir anlamı olmazdı.
  6. Farklılıklara saygıyı, toplumun birlik ve beraberliğine, dünya barışını katkısı açısından yorumlayınız.
  Sayfa 39 Eşitliğe Doğru
  1. Grup sözcüsünü seçin.
  2. Grup olarak ön bilgilerinizi dikkate larak 40. sayfa verilen tabloyu doldurunuz. Sınıfla paylaşınız.
  3. Sayfada yer alan görsellerden ve tabloda yer alan bilgilerden yararlanarak soruları cevaplayınız. Vereceğiniz cevapları nden, niçin, ne zaman vb. sorularlar gerekçelendiriniz.
  Kadınların ve erkeklerin okulda, evde iş hayatında vb. alanlarda yapmak zorunda oldukları işler nelerdir?
  Okulda ders dinlemek, evde evin ihtiyaçlarını karşılamak, işde işin görevlerini yerine getirmek.
  Okulda evde, oyunlarda vb. iş bölümünü yaparken neye dikkat ediyorsunuz?
  Herkese eşit şekilde adil görevler vermeye.
  İş bölümü yaparken kadınların ve erkeklerin fiziksel ve duygusal özelliklerinden hangilerine dikkat edilir?
  İkisinede dikkat edilir.
  Kadınların/ erkeklerin duygusal özellikleri nelerdir? Bu duyguları tüm insanlar hissetmez mi?
  Kadınlar, duygusaldır erkekler biraz daha katıdır. Kişiden kişiye göre otoriterdir. Tüm insanlar hissedir.
  Gerekçe Açıklandı
  Sayfa 41
  Aşağıda mesleğinde başarılı olmuş kadınlar hakkında bilgiler verilmiştir. Siz de bu kişilerin eğitim hayatı, mesleğe başlamaları, iş ve aile hayatından karşılaştıkları güçlükler, bunları nasıl aştıkları konusunda araştırmalar yapabilirsiniz. Onlara sayfa 42’de yer alan “ Mektup Yazalım” bölümünde bir mektup yazınız.
  Değerli Fatma Aliye, İnci Aksoy, Nermin Unat, Aynur Bektaş
  Sizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sizin böyle mevkilere gelmenize gurur duydum. Şuanda bütün kadınlara örnek olan karşımda 4 kişi görüyorum. Sizin sayenizde kadınlar hayatın eylem ve direniş olduğunu anlayacaklar.
  Sayfa 43 Herkes Farklı, Herkes Eşit
  Aşağıda verilen metni okuyarak soruları cevaplandırınız.
  Mavi gözlü öğrenciler diğer göz rengini sahip olan öğrencilerden daha mı az üstün özelliklere sahiptir?
  Hayır, hiçbir üstünlüğü yoktur.Kaynak:aygunhoca.com
  Siz siyah, kahverengi ve diğer göz rengine sahip olsaydınız neler hissederdiniz? Neden?
  Ben öğretmeni haksız çıkarmak için elimden geleni yapar onlara bir ders verirdim. Çünki kimse üstün değildir.
  Siz mavi göz rengine sahip olsaydınız neler hissederdiniz? Neden?
  Öğretmenime böyleKaynak:aygunhoca.com şeylerin gerçek olmadığını herkesin eşit olduğu anlatırdım. Çünkü bende onlarda hiçbirimiz birbirimizden üstün değiliz.
  Aşağıdaki soruları sorarak hikâyeyi tartışınız.
  Siz mavi göz rengine sahip olsaydınız neler hissederdiniz? Neden?
  Öğretmene bununda yanlış bir şey olduğunu her şeye inanmaması gerektiğini söyledir. Böyle bir sınıfta kalmaz sınıfımı değiştirirdim.
  Siz siyah, kahverengi veya diğer göz renklerinden birine sahip olsaydınız neler hissederdiniz? Neden?
  Asla kendimi üstün hissetmez “gülme komşuna gelir başına” sözünü hocaya hatırlatırdım.
  Hikayenin bütününü dikkate alarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.
  Sizce öğretmenin hangi davranışı doğru, hangisi yanlıştır? Neden?
  Hepside yanlıştır. Hoca ayrımcıdır.
  İlk bölümde mavi göz rengine sahip çocukların davranışı doğru buldunuz mu? Neden?
  Hayır, kendini asla üstün görmeyeceksin.
  İkinci bölümde siyah, kahverengi ve diğer göz rengine sahip çocukların davranışını doğru buldunuz mu? Neden?
  İlk bölümde mavilerden intikam almak istemişlerdir. Yanlıştır.
  Ayrımcılığın farklı türleri var mıdır? Tartışınız.
  Bana göre yoktur. Hepsi ayrımcılıktır.
  Sayfa 45
  Aşağıda verilen hikâyeyi okuyarak soruları cevaplayınız.
  1. Rosa Parks’ın mücadelesi hakkında neler düşünüyorsunuz?
  Sonuna kadar destek veriyorum.
  2. Rosa Parks’ın gerçekleştirdiği bu olay siyahların eşitlik mücadelesine nasıl katkı sağlamıştır?
  Siyahlar bir kıvılcım ararken kıvılcım değil bir alev ortaya çıkmıştır. Ve alev volkana dönüşmüş ve haksızları yakmıştır.
  Kaynak:aygunhoca.com

  0 yorum:

  Yorum Gönder

   
  Copyright (c) 2010 aygunhoca
  Sponsored by : Fastoyun