Vatandaşlık Çalışma Kitabı

Posted on
 • 19 Kasım 2011 Cumartesi
 • by
 • çalışma kitabı cevapları
 • in
 • Etiketler:

 • 8. Sınıf Vatandaşlık ve Demokrasi  Çalışma Kitabı Cevapları
  Sayfa 16
   Aşağıdaki görseli her  insan değerlidir düşüncesinde hareketle yorumlayınız.
     “İnsan çok yönlü bir varlık olup bölünmez bir kişiliğe sahiptir. İnsan ; düşünen, düşündükleri, açıklamak isteyen, belli bir toplumsal, ekonomik, kültürel ve siyasal çevrede yaşayan bir varlıktır. Yaşadığı çevreyi geliştirmek, bu çevrenin yönetim ve işleyişine katılmak ister. Dinsel inançları olan ve buna göre hareket etmek istteyen bir yapıdadır. Aynı zamanda üretime emeğiyle katılmak, emeğinin hakça karşılığını almak, bu amaçla da örgütlenip birlikte hareket etmek isteyen birçok gereksinim, özlem ve beklentisi olan bir varlıktır... Kişilik ancak biyolojik, düşünsel, siyasal, toplumsal, kültürel vb. yönleriyle bir bütün olarak korunup geliştirildiğinde anlam taşır.”
  (Gülmez, Mesut, İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi, Sayfa 3’ten uyarlanmıştır.)
  İnsanı insan yapan onun özellikleridir. Zaten o özellikler olmasa idi gerçek anlamda insan olmazdı. İnsanın siyah beyaz olması, Müslüman Hristiyan olması, siyasi görüşlerinin farklı olması gibi özellikler yüzünden hiçbir insan dışlanmamalıdır.
  Sayfa 16 2. Aşama
  1. Ders Kitabı’nda yer alan “İnsani Değerleri Yaşamak ve Yaşatmak” adlı metni okuyunuz.
  2. Günlük yaşantınızdan metinde verilen değerlerle ilgili örnekler veriniz.
  Fakir zengin ayrımı kalkarsa, köylü şehirli ayrımı kalkarsa, enfasyon biterse, her insanın hak ve eşitliği olduysa o zaman gerçekten sabah olmuştur.
  3. Aşağıda verilen değerleri önemine göre sıralayınız. Sıralamanızın nedenlerini açıklayarak sınıfça paylaşınız.
  1. Özgür olmak
  2. Eşitlik                                  Bu sıralamamın nedeni her eşitliğin başında özgürlük geldiği
  3. Adaletli olmak                     için eşitliği başa koydum. Eşitlik adalet demektir. Adalet
  4. Güvenilir olmak                  güvenirliği getirir. Dayanışma hoşgörü saygı ve sevgi benzer
  5. Dayanışma                          kavramlar olduğu için ard arda sıraladım. Çalışkan olmak bana
  6. Hoşgörülü olmak                göre sonuncu.
  7. Sevgi
  8. Saygı
  9. Çalışkan olmak

  4. Aşağıdaki soruları sınıfça tartışınız.
  Adil bir insan neler yapar neler yapmaz?
  Adil bir insan eşitliğin adaletin özgürlüğün gücüne inanır. Ayrımcılık yapmaz. Hoşgörüsü vardır.
  Hoşgörülü bir insan neler yapar, neler yapmaz?
  Hoşgörülü bir insanın her fikre aygunhoca.com saygısı vardır. Ama olmayanın fikre saygısı yoktur. Kendi kafasının dengine gider.
  5. Bir önceki sayfada verilen değerleri aşağıdaki boşlukları yerleştirerek cümleleri tamamlayınız.
  İnsanların dayanışma sayesinde güçlüklerin üstesinden geldiklerini öğrendim.
  Dayanışmanın beni mutlu ettiğini öğrendim.
  Adalete ihtiyaç duyduğumu öğrendim.
  Eşitsizliğin beni mutsuz ettiğini öğrendim.
  Kardeşliğe ihtiyaç duyduğumuzu düşündüm.
  Dayanışmasız toplumlara üzüldüm.
  Ülkemizde adalet olmasına memnun oldum.

  6. Değerlerin olmadığı bir toplumda yaşamak ister miydiniz? Neden?
  Hayır. Çünkü o toplumda dayanışma olmaz. Dayanışma olmayan bir toplumunda ömrü olmaz.
  7. Metinde anlatılan değerlerin olmadığı bir toplumda yaşamak ister miydiniz? Neden?
  Metindeki gibi toplumlarda genelde ırkçı toplumlar oluyor. Böyle toplumlarda doğsam bile o toplumdan uzaklaşırdım.
  8. İçinde yaşadığımız toplumun ve insanlığın korunup geliştirilmesinde birey olarak ne gibi sorumluluklar üstlenebiliriz?
  Topluma dayanışmayı aşılamalı hoşgörülü bireyler olmalıyız.
  9. Metinde belirtilen değerlerin davranışlarımıza ne ölçüde yansıdığını bir gün boyunca gözlemleyiniz ve gözlem sonuçlarını arkadaşlarınızla paylaşınız.
  Sokaklarda değişik insanlara aşağılayıcı bir şekilde bakanlar, kadınlara laf atanlar dolu olduğunu gördüm.


  Sayfa 17 Herkes İçin İnsan Hakları
  1. Kişi kartlarını grubunuzla birlikte doldurunuz.
  2. Kişi kartlarını doldururken kişilerin yaşadıkları yeri (köy, kasaba, şehir) cinsiyetlerini (kadın, erkek), mesleklerini (çiftçi, işçi, memur), medeni durumlarını (evli, bekâr), fiziki özelliklerini (boy, kilo, saç rengi, göz rengi vb.) dikkate alınız.
  3. Grup sözcüsü seçiniz.
  4. Grup sözcüleri kendi gruplarona ait kişiyi tüm sınıfta tanıtabilir.
  5. Sayfa 10, 11 ve 12’de yer alan soruları cevaplandırınız.
  Sorular
  a) Dünyanın farklı yerlerinde yaşayan bu insanlardan hangisi, insan hakları bakımından daha değerli/ onurludur?
  Hepsinin de değeri ve onuru eşittir.


  Sayfa 18
  b) Yaşadıkları yer, cinsiyetleri, yaşları, meslekleri, fiziksel özellikler bakımından bu insanlar haksızlığa uğramış olabilirler mi? Neden?
  Evet olabilirler. Çünkü her toplumda kişi aynı olacak diye bir şart yoktur. İnsanı toplum olarak değil birey olarak incelemek gerekir.
     Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. İnsan haklarının sadece belli bir kesim için mi geçerli olduğunu düşünüyorsunuz? Neden?
  İnsan hakları herkes içindir. Hiçbir kimse zorla bir kişiye hiçbir şey yaptıramaz.

  Kaynak: http://aygunhoca.com/
  Kaynak Göstermeden alıntı yapılamaz
  0 yorum:

  Yorum Gönder

   
  Copyright (c) 2010 aygunhoca
  Sponsored by : Fastoyun