İlköğretim Vatandaşlık Çalışma Kitabı Cevapları


8. Sınıf Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa: 81-82-83-84


Sayfa 81
Aşağıda verilen soruların cevaplarını noktalı yerlere yazınız.
1. İnsan hakları ile ilgili gelişmelere medyada yeterince yer verildiğini söyleyebilir miyiz? Neden?
Hayır, çok yer verilmiyor. Gündemi meşgul eden olayları çok uzatıyolar.
2. Medyada insan haklarıyla ilgili haberlerin yeterince yer bulması için neler yapılabilir?
Medyanın yandaş medyası değil vatandaş medyası olması lazım.
Sayfa 82 Herkes İçin Hukuk
Aşağıdaki metni okuyunuz. Verilen yönergeler doğrultusunda etkinliği gerçekleştiriniz.
Sorular
1. Metinle ilgili sorular türetiniz.
Ferman hangi yılda yazılmıştır?
1478
Fermanı özetleyiniz.
Fermanda farklı dinden farklı ırktan olan insanların imparatorluğun içinde rahat bir şekilde yaşamalarını, kimsenin onlara zarar veremeyeceğini ve başka ülkeden gelenlerinde aynı haklara sahip olduğunu anlatıyor.
2. Metinden çıkardığınız soruları arkadaşlarınıza yönlendirerek cevaplar arayınız.
3. Metnin ana fikrini tespit ediniz.
Metnin ana fikri milliyeti, ırkı, cinsi, dili, dini, mezhepi ne olursa olsun onun değerli olması insan olmasıdır.
Sayfa 83
Aşağıda hukukun üstünlüğünü ifade eden sözler ve maddeler verilmiştir. Bunlarda vurgulanmak istenen ana fikir nedir? Yorumlayınız.
Tüm insanların kadın erkek ayırt etmeden özgürce hak ve ifadelerini adalet önünde dile getirebileceğini söyleyebiliriz.
Yaptığınız yorumlardan yola çıkarak hak, adalet ve eşitlik çizgisinde sınıf kurllarınızı belirleyiniz.
1) Bütün öğrenciler eşitttir.
2) Bütün herkes eşitçe kendini ifade edebilir.
3) Bir suç işlendiğinde herkes kanun önünde eşittir.
Kaynak: aygunhoca.com
Sayfa 84 Ne Kadar Öğrendik?
A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Aşağıdakilerden hangisi, çocuklara karşı şiddetin önlemesinde ileri sürülebilcek demokratik bir yoldur?
A. Toplumda şiddetin kabul görmesinde aldırmama
B. Anne/baba programları yoluyla ailelere destek verme  Cevap=B
C. Çocuklara çatışmayı şiddet kullanarak yönetmeyi öğretme
D. Yaşanan ya da tanık olunan şiddet hakkında konuşmama
2. Hukukun üstünlüğünde toplum devletin etkisinde olmadığından özgür, çoğulcu ve katılımcıdır, egemenliğin hem sahibi hem de tek kullanıcısıdır.
Yukarıdaki ifadeden yola çıkarak hukukun üstünlüğünde egemen olduğu bir ülkede aşağıdaki yargılardan hangisi söz konusu olamaz?
A. İnsan hak ve özgürlükleri geliştirilebilir.
B. Siyasal özgürlüğe dayanan demokratik bir rejimin varlığı sağlanmıştır.
C. Egemenlik bütünüyle devlete aittir, devredilemez. Cevap=C
D. Bireyler, özgür, girişimci ve katılımcıdır.
3. Sivil toplum kuruluşlarıyla (STK) ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. STK’lar yardımlaşmayı ve dayanışmayı ön plana çıkarırlar.
B. STK’lar gönüllüler tarafından kurulmuştur.
C. STK’lar faaliyetleri ilan ve afişlerle duyururlar.
D. STK’larda çalışan bireyler, çalışmaları karşılığında ücret alırlar. Cevap=D
4. Aşağıdakilerden hangisi çevremizde karşılaştığımız demokratik olmayan tavır ve tutumlardandır?
A. Toplu taşıma araçlarına sıra ile binilmesi
B. Öğretmenin sürekli olarak aynı öğrencilere söz hakkı vermesi Cevap=B
C. Öğrenmcinin okul bahçesine çöp atan arkadaşlarını uyarması
D. Sınıf arkadaşlarının düşüncelerine saygı göstermesi
5. Görseldeki sosyal bilgiler öğretmeni aşağıdaki hakların hangisinden bahsetmektedir?
A. Yaşama hakkı Cevap=A
B. Dilekçe hakkı
C. Eğitim hakkı
D. Sağlık hakkı
Kaynak: aygunhoca.com
6. 8 Nisan 2006 İstanbul’un Tuzla ilçesinde gömülü olarak bulunan zehirli varillerin ortaya çıkması bütün haber kanalları ve ulusal gazetelerde geniş olarak yer almıştır. Sivil toplum kuruluşlarının düzenlemiş olduğu gösteriler ve topladıkları imzaların oluşturduğu kamuoyu baskısı üzerine hükûmet çevre yasasında değişiklik ön gören yasa tasarısını Meclise getirme kararı almıştır.
Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A. Demokratik yönetimlerde sorunların çözümünde halkın beklentileri önemlidir.
B. Sivil Toplum Kuruluşları sorunların çözümünde etkin bir rol oynar.
C. Kamuoyu toplumun istek ve beklentilerini yansıtır.
D. Sağlıklı bir kamuoyu oluşturulabilmesi için bireysel çıkarlar ön planda tutulmalıdır. Cevap=D
Kaynak: aygunhoca.com
B. Aşağıda verilen doğru ifadelerin karşısına “D”, yanlış ifadelerin karşısına “Y” yazınız.
7. (D) İnsan haklarını ihlal etmemek, hak ihlallerine karşı duyarlı olmak ve ihlallere karşı tepkide bulunmak bütün kuruluşların, bütün insanların iş birliğini gerektirir.
8. (Y) Hakkımızı aramak için başvuracağımız yollardan biri de kaba kuvvettir.
9. (D) Sorunların çözümünde diyalog, hoşgör, ve uzlaşma yolları aramak etkin bir yoldur.
10. (D) Karşılaştığımız sorunları hukuk kurallarına uyarak çözmeye çalışmak demokratik vatandaşlığın bir gereğidir.
11 (Y) İnsan haklarının korunması görevi sadece hükûmetlerin başarabileceği bir iştir.
Kaynak: aygunhoca.com

C. Aşağıda verilen soruları cevaplayınız.
12. İnsancık hukuk ve insacıl eylem kavramları hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Her insan hukuk önünde eşittir. Ve hukuk düzeyinde istediği eylemi yapabilir.
13. Sorumluluk bilincine sahip olan bir öğrencinin çevresinde yaşanan bir sorunla ilgili olarak nasıl davranması beklenir? Yorumlayınız.
Sakin bir tavırla, düşünerek ve daha sakin bir şekilde sorunu çözmeye çalışır.
14. Kendinizi iyi bir vatandaş adayı olarak nitelendirebilir misiniz? Neden?
Evet. Ben kendimi tam bağımsız demokratik aynı zamanda laik bir Türkiye’nin en büyük bekçisi olarak görüyorum.
15. Hakların ihlal edildiğinde başvurabileceğiniz demokratik hak arama yolları hangileridir?
Yetkili kurumlara şikayet etmek.Kaynak: aygunhoca.com
16. Seçeceğiniz bir sivil toplum kuruluşu hakkında bilgi vererek bu tür kuruluşların neden önemli olduğunu söyleyiniz.
Tema. Çünkü bizim ülkemizde doğaya önem verilmediği için Tema’nın görevi çok zor.
17. İnsan hakları ile ilgili çevrenizden veya medyadan yeni öğrendiğiniz gelişmelere örnek veriniz.
''İnsan hakları alanında büyük gelişmeler yaşandı"
Alman hükümetinin İnsan Hakları ve İnsani Yardım sorumlusu Markus Löning, Türkiye'de son 10 yıl içinde insan hakları alanında çok büyük gelişmelerin yaşandığını söyleyerek, Türkiye- Avrupa Birliği (AB) müzakerelerinde Adalet ve Temel Haklar faslı açılması gerektiğini savundu.
Bu adım insan hakları açısından olumlu ve çok önemli adım olacağını belirten Markus Löning, "tek olumsuz gelişme" olarak basın özgürlüğü alanını işaret etti.Kaynak: aygunhoca.com
Löning, Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, 1-5 Kasım tarihleri arasında Türkiye'yi ziyaret ettiğini ve aralarında İçişleri Bakanı Beşir Atalay, TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Zafer Üskül, Van Belediye Başkanı Bekir Kaya, emniyet yetkilileri ve hükümet dışı örgüt temsilcisinin de bulunduğu yaklaşık 40 kişi ile görüştüğünü anlattı.
Anayasa reformunun etkisinin hissedildiğini belirten Löhning, Türkiye'deki gelişmelerin hızının son yılda biraz yavaşlamasına rağmen, artık her sorunun açıkça konuşulabildiğini ifade etti. Löning, insan hakları alanında var olan eksikliklerin ise "azınlıklara daha fazla hakların verilmesi" konusunda olduğunu ileri sürdü.Kaynak: aygunhoca.com
Azınlıkların haklarına da değinen Löhning, "Hıristiyanların bir bölgede rahatlıkla kilise kurabilmesi gerektiği" ifadesini kullanarak, Kürtlerin kendi dillerinde ders verilmesi istediklerini dile getirdi.
Löhning, Türkiye'deki gelişmelerin son dönemde yavaşlamasının altında AB içerisinden çok sert açıklamalar yapılmasına ve Türkiye'deki güçlü muhalefetin eksikliğine bağladı.
CİHAN
18. “Belediye mahallenizdeki ağaçları hiçbir gerekçe göstmerden kesti” Bu durum da yaklaşımınız nasıl olurdu? Açıklayınız.
Elimden ne geliyorsa dilekçe vs. gibi hertürlü şeyi yapıp şikayet ederim.
19. BM Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Yok Edilmesi Sözleşmesi’nin 1. Maddesin de taraf devletler “Kadınlara karşı her türlü ayrımı kınar...” ibaresini kabul etmişlerdir. “her türlü ayrım” sözünden ne anladığınızı ifade ediniz.
Örneğin cinsiyet ayrımcılığı, eğitim ayrımcılığı, iş ayrımcılığı vs.
Kaynak: aygunhoca.com
Kaynak gösterilerek alıntı  yapılabilir

Devamını Oku...

vatandaşlık çk cevapları 3. ünite


Vatandaşlıkve Demokrasi  Çalışma Kitabı Sayfa: 58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81

ÜNİTE 3 HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİMİZ
Sayfa 58-59 Haklar Ve Sorumluluklar El Ele
Aşağıdaki öyküyü dikkatle okuyarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.
Öyküde öğrenci hangi hak ve özgürlüklerini kullandı? Bunları kullanırken hangi sorumluluklarını yerine getirmedi? Düşüncelerinizi yazınız.
Öyküde öğrenci okula gitme hakkını kullandı. Ama ödev yapma sorumluluğunu yerine getirmedi. Otobüse binme hakkını kullandı ama yaşlılara yer verme sorumluluğunu yerine getirmedi.
Öyküde öğrenciye karşılaşan kişiler olduğunuzu, hangi hak ve özgürlüklerinizi ihlal edildiğini de düşünerek aşağıda verilen konuşma balonlarının içlerini uygun biçimde doldurunuz.
Yoksulluk çeken bir çocuk; “Çöpe giden ne çok yemek var oysa biz burada açlık çekiyoruz.”Kaynak: aygunhoca.com
Alt sınıftaki öğrenci; “Bizim voleybol topumuza vurup başka yerlere gönderiyorlar. Oysaki okulda birçok futbol topu var.”
Otobüsteki yaşlı adam; “Otobüste o yer benim hakkımdı. Çünkü gençler ayakta durabilir ama biz duramayız.”
Öğretmen ve aile; “Eğitimini en iyi şekilde olması için elimizden geleni yapıyoruz oysa” yapmasaydık bir şey diyemezdim ama durum çok kötü.
Temizlik işçisi; “Yere attığı o çöpü çöp kovasına atsaydı hem çevre kirlenmez hemde bizim işimiz kolaylaşırdı.
Söz sırası alınan arkadaşı; “Söz sırası Kaynak: aygunhoca.com bende olmasına rağmen kendisi söze karıştı. Bana saygı göstermesi gerekiyordu.”
Kürsüde konuşan öğretmen; “Biz kürsüde konuşurken bizi dinlemek isteyen arkadaşlarına da engel oluyor.”
Kötü bir sırayı kullanmak zorunda kalan öğrenci; “Devlet malına zarar veriyor ve ceremesini biz çekiyotuz.”
Otobüs sırasında bekleyen kadın; “Otobüs sırasında aralardan geçmeye çalışırken ayaklarımıza basıp bizi itiyor.”
Bahçedeki kız öğrenci; “Bizi iterek yere Kaynak: aygunhoca.com düşürdü. Elimiz yara aldı. Bizim böyle birşeye hakkımız yok.”

Sayfa 60 İnsan Haklarının Evrenselliği
Aşağıda insan haklarının evrenselliği ile ilgili örnek olaylar verilmiştir. Bu olayları inceleyerek insan hak ve özgürlüklere vurgu yapıldığını tespit ediniz. Herbir olayın yan tarafında verilen boşluğa, hakların neden gerçekleşmesi gerektiğine yönelik 5-10 satırlık bir metin hazırlayınız.
1. İnsanın yaşma hakkının ihlal edildiği görülüyor. Bu haklar bütün insanların hakkı olduğu için her insana bu hakların verilmesi gerekir.
2. İnsanın fikrini açıklama hakkı. Bu hak bütün insanların en doğal hakkıdır.
3. İnsanın eğitim ve öğretim hakkı. İnsan haklarına göre her insan eğitim ve öğretim görmelidir.
4. İnsanın yaşama, beslenme hakkı. Bu hakkı insanlara devlet tanımalı ve yardım etmelidir.Kaynak: aygunhoca.com
Sayfa 62
5. İnsanın özel hayatın gizliliği hakkı. Her insanın özel hayatı kendinedir. Kimseninde karışmaması gerekir.
6. İnsanın çalışma hakkı. Her insanın çalışma hakkı vardır. Bu hakkı kimse alamaz.
Kaynak: aygunhoca.com
Sayfa 63 Hukukta Hak Arama Yolları
Aşağıda verilen bilgileri okuyarak 3. etkinliği yönerge doğrultusunda gerçekleştiriniz.
Sayfa 64 3. Etkinlik
Yaşadığınız ilin Baro, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı ve Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumunun telefon numarasını ve adresini araştırarak aşağıdaki boşluklara yazınız.
ankara barosu
Kaynak: aygunhoca.com
Aşağıda olaylardan herhangi birini seçerek olaya uygun bir başvuru yöntemi (Dilekçe verme, elektronok, posta gönderme, dava açma, kamuoyu oluşturma vb.) ve başvuracağınız merciyi (ilgili müdürlük, başkanlık, bakanlık, komisyon, kurul vb.) tespit ediniz. Belirlediğiniz yöntemle başvurunuzu yapınız.
3. Olay: Sokağınızda belediyenin açtığı çukur ayladır kaptılmadı, çukur gerekli güvenlik önlemleri alınmadığı için tehlike arz ediyor.
Sayın Belediye Başkanı ......................................
Belediyenizin semtimizde açtığı çukur hala kapatılmadı ve tehlike arz ediyor. Bu soruna bir çare bulmanızı arz ederim.
Belediye Başkanlığına
Kaynak: aygunhoca.com
Sayfa 66 İnsan Haklarıyla İnsandır
Aşağıda verilen Çocuk Hakları Sözleşmesinin 12 ve 13. maddelerini okuyunuz. A ve B gruplarında verilen yönergeleri takip ederek verilen maddelerin önemini analatan bir metin/ürün hazırlayınız. Hazırladığınız metni arkadaşlarınızla paylaşarak etkinliğin sonundaki soruları cevaplayınız.
Sayfa 67 Kaynak: aygunhoca.com
Metin hazırlarken ve ürün tasarlarken hissettiklerinizi ve düşüncelerinizi “hak, özgürlük, demokratik ortam, özgür ve bağımsız karar alabilme, kendini ifade edebilme ve yaratıcı düşünme” gbi kavramları da kullnarak bir metin hazırlayınız.
Çocuk Hakları Sözleşmesinin 12 ve 13. Maddelerinin Önemi
Çocuk Hakları Sözleşmesi bütün çocukları kapsayan bir sözleşmedir. Bu sözleşme ile bütün çocukların rahatını, ferahını, geleceğini düşünen bir sözleşmedir. Bu sözleşmenin önemli iki maddesi de 12 ve 13. maddedir. Bu maddelerde her çocuğun fikrine serbestçe söylebilme hakkı olduğu, ve bu fikirlere saygı gösterme hakkının olduğu yazmaktadır. Her evde geçerli olması gerek olan bu iki maddenin birçok evde uygulanmadığı gözlemlenir. Buda ülkede çocuk fikirlerine saygı olunmadığını gösterir. Bu maddeleri kendi içimize işletmeli ve özümsemeliyiz. Çocukların demokratik bir otam hazırlamalı hak ve özgürlüklerini ihmal etmemeli, gelecekte özgür ve bağımsız karar alırken yaratıcı düşünmeyi aşılamaya çalışmalıyız.
Kaynak: aygunhoca.com
Sorular
1. Süreci sınırlılıklar ve özgürlükler açısından değerlendiriniz.
Bu sürec çocukların fikirleri açısından özgür olduğunu göstermektedir.
2. Metin/ürün hazırlama sürecini düşüncenin üretilmesinde demokratik ortamın önemi açısından değerlendiriniz.
Demokratik ortam ile herkes fikrini rahat bir şekilde hazırlayıp metinde kendi düşüncesine önem vermek demokratik ortamı hazırlar. Demokratik ortam ile herkesin fikrine saygı gösterilir.
Kaynak: aygunhoca.com
Sayfa 68 Sorunlar Ve Demokratik Çözümler
Aşağıdaki görseli inceleyiniz. Verilen sorular hakkındaki düşüncelerinizi noktalı yerlere yazınız.
1. Görselden ve metinden hareketle hangi hak ihlalinin yapıldığını tespit ediniz.
İnsanın okula gidip eğitim öğretim hakkı ihlal edilmiştir.
2. Bu hak ihlalinin nedenleri neler olabilir?
Çocuğu ev işlerinde, tarlada çalıştırmak gibi nedenler olabilir.
3. Hak ihlaline yönelik çözüm önerileriniz nelerdir?
Devlet tespit edip velilere durumu anlatıp ikna edip ikna olmuyorsa ceza ile ikna edip çocuk okula gönderilmelidir.
Sayfa 69
4. Çevrenizde karşılaştığınız veya yaşadığınız bir hak ihlali var mıdır? Örnek veriniz.
Çevremde karşılaştığım trafik kurallarına uymama, çevreyi temiz tutmama gibi ihlaller var.
5. Karşılaştığınız hak ihlalinde ne tür bir çözüm ürettiniz? Ürettiğiniz bu çözüm önerisinin demokratik olduğunu düşünüyor musunuz? Neden?
Kural ihlali yapan şöförlerin ehliyeti 1 yıl süreyle alınsın. Bir daha hata yaparsa hiç verilmesin. Trafik sorunu çözülür. Demokratik olmaya bilir ama bence gerekli bir çözüm.
Sayfa 70
6. Karikatürde verilen sorguya yönelik düşüncelerinizi açıklayınız.
Çözümde bir katkı payın olduğu için çok güzel bir duygu.
Kaynak: aygunhoca.com
Sayfa 71 Sivil Toplum Kuruluşları Ve Faaliyetleri
Görsellerdeki sivil toplum kuruluşlarının hangi alanda faaliyet gösterdiğini belirterek tespitlerinizi görselin yanındaki boşluğa yazınız.
Kaynak: aygunhoca.com
1. Çocuk istismarını ve ihlâlini önleme derneği; Çocukların hak ve özgürlüklerini koruyan, geliştiren kuruluşlarla iş birliği yapar. Bu amaçla bireyin doğum öncesinden başlayarak tüm gelişim evlerinde sağlık bir biçimde gelişmesini sağlamak, fiziksel, duygusal ve cinsel istismarını önlemek için çalışan bir sivil toplum kuruluşudur.
Kaynak: aygunhoca.com
2. Arama Kurtarma Derneği mağara, dağ gibi ulaşılması zor olabilecek yerlerde veya doğal afetlerde kaybolanların aranması ve bu koşullarda kaza geçirenlerin kurtarılması için etkinlik gösteren bir dernektir. Türkiye'nin arama kurtarma konusunda ilk sivil toplum örgütü olan dernek, 1996 yılında kurulmuştur ve gönüllülük ilkesi ile faaliyet göstermektedir.
3. Tüketiciyi Koruma Derneği 25 Ekim 1990 tarihinde gönüllü kişiler tarafından kurulmuş, merkezi İstanbul'da bulunan bir dernektir. Tüketici haklarının korunması, geliştirilmesi , tüketicilerin kendilerini koruyabilmeleri için gerekli bilinç ve örgütlülük düzeyine ulaşabilmeleri yönünde çalışmalar yapmaktır.

Sayfa 72
4. Türkiye Yazarlar Sendikası, merkezi İstanbul'da olan bir sivil toplum kuruluşudur. Amacı yazarların emeğini sermayeye karşı korumaktır.
5. Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), 1993 yılında, bilimsel bir araştırma projesinin devamlılığını sağlamak amacıyla kurulmuş olan bir vakıftır. Vakfın kuruluş amacı anneler ve çocukları eğitmektir, ancak bugün bu amacını aşarak babalara, çocuksuz kadınlara ve ailelere de eğitimler vermektedir.
Kaynak: aygunhoca.com
Sorular
1. Sivil toplum kuruluşları bu görsellerde gördüklerinizin dışında hangi alanlarda faaliyet gösterebilirler?
Amacı farklı sivil toplum örgütlerine yardım etmede faaliyet gösterebilirler.
2. Çevrenizde, tespit ettiğiniz farklı faaliyet yürütem STK’lar var mı? Gerçekleştirdiği etkinliklerden örnekler veriniz.
Çevremde öyle bir toplum kuruluşu görmedim.
3. Sivil toplum kuruluşlarının demokrasiyi, hak ve özgürlükleri korumada ne gibi yararları olabilir? Örnekler vererek açıklayınız.
Bu kuruşların belirlediği sorunları devlete bildirdiği için ve birçok kişiyi kapsadığı için bir çok sorunu çözebilir.
Kaynak: aygunhoca.com


Sayfa 73-74-75
STK’larla ilgili verilen tanıtım kartlarını inceleyiniz. Her bir STK’nın amacına yönelik faaliyet önerilerinde bulununuz. Önerilerinizi verilen noktalı yerlere yazınız.
Çocuk Vakfı Önerilerim: Fakir, maddi durumu iyi olmayan çocukları tespit edip onu eğitim sosyal faaliyetler açısından ona yardım etmek, yetim çocukları kendi kuruluşlarında bakmak, eğitiminde yardımcı olmak.
Tema Önerilerim: Bütün okullarda konferans düzenleyerek çevre sevgisini aşılamak, çorak arazilere canlandırmak, bütün doğa varlıklarını tapulayıp onlara zarar verenlere verdiği zarar kadar ceza vermek.
Eğitim Gönüllüleri: Dershaneye gidemiyecek çocuklara eğitim vermek, çocuklara hobi edinmede yardımcı olmak.
Losev Gönüllüleri Önerilerim: Bence bu kurum devlete bağlanmalı ve devlet yardımıyla daha çok kan ve ilik bulunmalı.
Tikad Önerilerim: Bu kurum kadınların evlerini ziyaret etmeli onların ekonomiye katkı sağlaması gerektiğini aşılamalı ve onların önünü açmalıdır.Kaynak: aygunhoca.com
Sayfa 76 STK Kuruyoruz
1. Önce hangi alanda faaliyet Kaynak: aygunhoca.comgöstereceğinizi belirleyiniz ve kuracağınız STK’ya bir ad veriniz.
İşçileri koruma alanında. İsmide Türkiye İş ve İşçiyi Koruma Kurumu (TÜRK-İŞ)
2. Gerçekleştireceğiniz çalışmalar neler olabilir?
İşsizlere iş bulma, sigortasız işçileri sigortalarını yaptırma, korunmasız işçilerin güvenliğini sağlama.
3. Giderlerinizi sağlamak için neler yapacaksınız?
Bağış gelirleriyle sağlamaya çalışacağım.
4. Üye kazanmak için ne tür çalışmalar yapacaksınız?
Propagandalarla, konferanslarla üye kazanmaya çalışırım.

Sayfa 77
Kurduğunuz STK’nın amblemini tasarlayarak aşağıda verilen boşluğa çiziniz.
amblem
Kaynak: aygunhoca.com
Sayfa 78 Afiş Tasarlıyalım
Kurduğunuz STK’nın gerçekleştirebileceğiniz herhangi bir faaliyetine yönelik aşağıda verilen boşluğa bir afiş çiziniz.
Sorular
1. Hangi alanda faaliyet gösteren bir STK oluşturdunuz? Neden?
İşçiyi koruma alanında bir faaliyet oluşturdum. Çünkü işçi haklarını korumak için.
2. Sorunların çözümünde sizce STK’ların ne tür katkıları olabilir?
Çok büyük katkı sağlar. Çünkü kuruluşta bir çok kişi olduğu için sesine devlete çok rahat duyurabilir.
3. STK’ların olmadığı bir demokratik toplum düşünülebilir mi? Neden?
Hükümete bağlıdır. STK’ların görevini yaparsa bir sorun olmaz.
Sayfa 79 İnsan Hakları İle İlgil iGelişmeleri Takip Ediyoruz
Gazete, dergi, televizypn ya da İnternetten insan haklarındaki gelişmelerle ilgili bir haber bularak aşağıda verilen boşluğa yapıştırınız ya da yazınız. Haberi arkadaşlarınızla paylaşınız.
İnsan hakları çocuk hakları ile başlar
Uzanmış Yatıyor
‘Çocuklar ve Hakları’ konseptiyle ilk kez bağımsız olarak düzenlenen ‘Hangi İnsan Hakları’ adlı festival, 6 Aralık’ta start alacak.
DOCUMENTARIST’in yan etkinliği olarak 2009’dan beri düzenlenen ‘Hangi İnsan Hakları?’ belgesel festivali, bu yıldan itibaren bağımsız bir festivale dönüşüyor. Film festivalinde bu sene ana tema ‘Çocuklar ve Hakları’ olacak. Festivalin gösterim ve yan etkinlikleri SALT Beyoğlu, Dutch Chapel ve Tütün Deposu’nda ücretsiz olarak gerçekleşecek.
Bütün film gösterileri ücretsiz
Festival kapsamında, dünyanın pek çok ülkesinde çocukların durumunu yansıtan filmlerin yanı sıra, her alandaki insan hakları ihlallerinin muhtelif örneklerini ele alan, bu konuda verilen mücadeleleri anlatan 30’dan fazla film seyirciyle buluşacak. Ayrıca hafta boyunca yabancı konukların da katılımıyla, çocuklarla atölye, sergi, panel, forum, tiyatro gibi pek çok yan etkinlik gerçekleşecek. Hollanda’nın ve İsveç’in İstanbul Başkonsolosluğu desteğiyle gerçekleşen festivalin gösterim ve etkinlikleri 6-10 Aralık tarihleri arasında İstanbul’da SALT Beyoğlu, Dutch Chapel ve Tütün Deposu’nda yer alacak.
Kaynak: stargazete.com
Sayfa 80
Sorular
1. Sizce gazete haberinde hangi temel insan hakkından söz edilmektedir?
Çocuk haklarından.
2. Sizce habere konu olan olay olumlu bir gelişme midir? Neden?
Evet, çok olumlu bir gelişmedir. Çünkü çocuklarında hakkının olduğunu göstermektedir.
3. Haberde en çok hangi durum dikkatinizi çekti? Neden?
Ücretsiz olup herkese izletileceği dikkatimi çekti. Çünkü böyle filmler artık çekilmiyor.
4. Habere karşılaştığınız olaya benzer bir durumla çevrenizde rastladınız mı? Açıklayınız.
Rastlamadım. Artık çocuklara değer veriliyor.
5. Habere konu olan olayın gelcekte hangi değişimlere neden olabileceğini belirtiniz.
Çocuk haklarının ihlal edilmeyeceği, çocuk psikolojisine önem verileceği vs. gibi durumlara.
Kaynak: aygunhoca.com
Devamını Oku...

Vatnadaşlık çk cevapları


8. Sınıf Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Çalışma Kitabı Cevapları
Sayfa 53 Ne Kadar Öğrendik?
A. Aşağıdaki sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.
1. Demokrasi, halkın oylarıyla, sivil toplum örgütleri aracılığı ile yönetime katıldığı ve yönetimde söz sahibi olduğu bir yönetim şeklidir. Bu yönetim şeklinde insanlar, sahip oldukları görüş ve düşünceleri hoşgörü sınırları içinde tartışarak, özgürce ortaya koyabilmektedir.
   Demokrasi, insanların temel hak ve hürriyetlerini özgür bir şekilde yaşadıkları bir düzendir. Bu düzenin devamı açısından insanlar, hem kendi hak ve hürriyetlerini hem de diğer insanların temel hak ve hürriyetlerini korumal zorundadır (1 ve 2. sorular bu açıklamaya göre yanıtlandırılacaktır.)
   Yukarıdaki paragrafa göre, demokrasi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A. Halkın egemenliğine dayanır.
B. Görüş ve düşünceler özgürce ortaya konulur.
C. Belli bir grubun egemenliğine dayanır.  Cevap=C
D. Tartışmalar hoşgörü sınırları içinde yapılır.

2. Yukarıdaki paragrafa göre, demokrasiyi bir yaşam biçimi olarak seçmiş bir bireyden, aşağıdaki davranışlardan hangisi yapması beklenemez?
A. Görüş ve düşüncelerini özgürce ifade etmesi.
B. Kendine yapılmasını istemediği bir davranışı, başkasın yapması. Cevap=B
C. Hak ve özgürlüğüne sahip çıktığı gibi, başka insanların da hak ve özgürlüklerine sahip çıkması.
D. Herkesein görüş ve düşüncelerine saygı göstermesi.

3. Aşağıdakilerden hangisi, insanların yaşamsal değeri açısından önemli olan temel hak ve hürriyetlerin korunduğu ve geliştirildiği bir yönetim şekli olan demokrasinin egemen olduğu bir toplumda aşağıdakilerden hangisinin görülmesi beklenemez?
A. Farklı görüş ve düşüncelerin olması.
B. Kararların tartışılarak alınması.
C. Toplum içinde saygı ve hoşgörünün egemen olması.
D. Temel hak ve özgürlüklerin kullanımının sınırsız olması.

4. Demokrasi, halkın yönetime katıldığı ve yönetimde söz sahibi olduğu bir yönetim şeklidir. Bu yönetim şeklinde insanlar, toplumun işleyişine katkıda bulunmak için devletin ortaya koyduğu yasa ve kurallara uyar. Başkalarının görüi ve düşüncelerine saygı gösterir. Kendi haklarının neler olduğını bilir, haklarına sahip çıkar ve kendi haklarının korınması için yasaların ön gördüğü sınırlar çerçeveisinde mücadele eder.
   Buna göre, demokratik vatandaş olma bilincine sahip bir bireydeen, aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması beklenemez?
A. Farklı görüş ve düşüncelere saygı gösterir.
B. Tartışma ve katılım sonucunda alınan kararlara saygı gösterir.
C. Kendi haklarını korumak için hukuk kurallarının dışına çıkar. Cevap=C
D. Çevresindeki sorunların çözümüne etkin katılım sağlar.

5. Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının özelliklerinden biri değildir?
A. Doğuştan tüm insanların sahip olduğu haklardır.
B. İnsan hakları evrenseldir.
C. Farklı ülkelerde, farklı uygulanabilir. Cevap=C
D. Hukuki belgelerle güvence altına alınmıştır.

6.
I- Sorumluluk alması
II- Farklı görüşleri grupla paylaşabilmesi
III- Görüş hakkının sınırlı olması
IV- Görevlerini yerine getirmesi
   İş birliği ve iş bölümü anlayışına sahip tüm bireyler için uygun davranış biçimleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) I-II-IV  Cevap=A
B) Sadece III
C) I-II-III
D) Sadece I

7. Aşağıdakilerden hangisi demokrasi kültürünün geliştiği toplumlarda sorun çözmede izlenecek yollardan biri değildir?
A) Tarafların kendilerini ifade etmelerine engel olmak Cevap=A
B) Çözüm yollarının belirlenmesinde çok yönlüğü esas almak
C) Sorununun sebepleri araştırmak
D) Çözümün gerçekleşme süreçlerini kontrol etme

8. Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı iletişimin gerçekleşmesine engel olur?
A) Emir vermek Cevap=A
B) Dinlemek
C) Eleştirmek
D) Öğüt vermek

9. Aşağıdakilerden hangisi ayrımcılığın ortadan kaldırılmasında etkili yollardan biri değildir?
A) Yaşlıların hayatlarını sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir şekilde devam ettirmesi için gerekli tedbirlerin alınması
B) Kadınların iş olanaklarından yararlanmasına fırsat sağlanması
C) Engellilerin sadece evde yaşamalarına imkân sağlayacak şartların oluşturulması Cevap=C
D) Bebek ve çocukların bakımı için uygun şartların sağlanması

B. Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz.
10. Vatandaş, hukuksal olarak bir ülkeye vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkese verilen addır.
11. Demokrasilerde, halk adına görev yapacak temsilcileri, seçim yolu ile seçer.
12. Demokraside insanlar temel hak ve özgürlüklerini, hukukun öngördüğü sınırlar içinde kullanabilmektedir.
13. Demokrasinin ilkelerini en iyi biçimde uygulayan yönetim biçimi cumhuriyettir.
14. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinde belirtilen haklar tüm insanlar için adil ve geçerli haklardır.
15. İnsan hak ve onurunun korunmasında insanın sadece insan olmaktan dolayı kazandığı haklardır.
16. İnsanların din, dil, ırk etnik köken, cinsiyet, yaş gibi nedenlerle diğer insanlar tarafından hor görülmesi, dışlanması ayrımcılığın göstergesidir.
17. İnsanların cinsiyetlerinden dolayı imkânlardan mahrum bırakılması cinsiyet ayrımcılığıdır.

B. Aşağıda verilen doğru ifadelerin başına “D”, yanlış ifadelerin başına “Y” yazınız.
18. (Y)  Seçme ve seçilme hakkını kullanarak ülke yönetimine katılım sağlamak yeterlidir.
19. (D)  Vergi vermek vatandaşlık görevidir.
20. (Y) Toplum içinde insanların rahat, huzurlu yaşaması için düzenlenmiş olan kanun ve kurallara uymak vatandaşlık görevi değildir.
21. (D) Farklı görüş, düşünce, inanç, anlayış ve kültürel değerler toplumsal yaşamı zenginleştirir.
22. (D) Sınıfımızda kız-erkek eşit söz hakkına sahiptir.
23. (Y) Sınıf başkanlığı katılım süreçlerine kız öğrenciler sosyal etkilinlerin seçilim süreçlerine erkek öğrenciler katılır.
24. (D) İnsanlara engelli olmalarından dolayı farklı davranılmaz.
25. (D) Kadın ve erkekler karar verme süreçlerine birlikte katılır.
26. (D) Bireyler eşit haklardan yararlanır.
27. (Y) Toplumsal sorunlarda belli birimler söz sahibidir.

C. Aşağıda verilen soruları cevaplayınız.
28. Sizce insan hak ve onurunun korunmasında İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Çocuk Hakları Sözleşmesi gibi hukuki belgelerin önemi nedir? Açıklayınız.
Bu belgeleri ülkeler kabul ettikçe ülkelerdeki insana verilen değer daha çok artıyor, değer vermeyenler ise kanunlar aracılığı ile cezalandırılıyor.
29. Aile içinde iş birliği ve iş bölümünün olmadığı durumlarda ne tür sorunlar ortaya çıkabilir?
Tek kişi her türlü sorunu çözemediği için huzursuzluk olur.
30. Deprem, sel, yangın gibi felaketlerde ülkelerin yardımlaşma ve dayanışma amacıyla çalışmalar yapılması sorunların çözümüne nasıl katkı sağlar?
Ülke toplumu yalnız olmadığını anlar ve dayanışma daha çok olur. Ülkede bir sorun olsa yardımlar daha çok yapılır.
31. Genel ve yerel seçimlerde kadın adayların sayısının artması kadın ve erkeğin haklardan yararlanma, karar verme süreçlerine birlikte katılması toplumsal yaşamı nasıl etkiler? Açıklayınız.
Toplumda kadınlara önem verildiği anlaşılır. Anayasa, kanunlar sadece erkek değil kadınlar tarafındanda belirlenir. Kadının önemi anlaşılır.

Devamını Oku...

vatandaşlık çk


Vatandaşlık ve Demokrasi Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa: 50, 51, 52
Sayfa 50

Aşağıdaki sorulara cevap vererek etkili dinleme becerinizi değerlendirebilirsiniz.
vatandaşlık çalışma kitabı cevapları
Sayfa 51-52 El Ele Beraberce
Sorular
1. Eğer gruplar birbirinden bağımsız Kaynak:aygunhoca.comolarak çalışsaydı ya da gruplardan herhangi biri görevini yerine getirmeseydi kampanyanın gerçekleşmesi mümkün olabilir miydi? Ne tür sorunlar yaşanırdı?
Olmazdı. Çünkü organizasyonlar binaya benzer. Eğer eksik birşey olursa o bina yıkılır.
2. Tek başına bir grup tüm görevleri tamamlayabilir miydi? Neden?
Bana göre tamamlanırdı. Çünkü azmin elinden hiçbir şey kurtulamaz.
3. Bireyler gruplara gönüllü destek vermeseydi bu kampanya etkili bir şekilde amacına ulaşılabilir miydi?
Ulaşamazdı. Çünkü gönülsüz yapılan bir işin mutlaka bir yeri eksik kalırdı.
4. Kampanyanın gerçekleşmesi için yapılan iş bölümü neden önemlidir?
İş bölümü sayesinde organizasyon hızlanır.
5. Sizce Pakistan için böyle bir kampanya düzenlenmesinin amacı ne olabilir?
Sel felaketinde zarar görmüş kişilere yardım etmek amacıyla olabilir.
6. İnsanların iş birliği içinde çalışmalar yapması yaşamlarını nasıl etkiler? Açıklayınız.
Yaşamlarında dayanışmayı öğrenirler.
7 Bu kampanyada gösterdiğiniz iş bölümü ve iş birliğinin demokratik toplum yaşantımıza katkısı ne olabilir? Açıklayınız.
Daha çok yardımseverliğe ve dayanışmaya önem vermeye katkısı olabilir.
Kaynak:aygunhoca.com
Kaynak göstererek alıntı yapılabilir
Vatandaşlık Çalışma Kitabı Sayfa 50
Devamını Oku...

Vatandaşlık Çalışma Kitabı Cevabı


Vatandaşlık ve Demokrasi Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa: 46- 47- 48- 49- 
Sayfa 46
Ailenizle birlikte üç katlı tarihi bir binada otuyordunuz. Ailenin üye sayısı çeşitli nedenlerle (Ölüm, evlenme, eğitim vb.) azaldı. Evi yeniden dizayn ettirdiniz, ortaya üçer odalı, üç yeni daire çıktı. Bu evleri biraz da ekonomik nedenlerle kiraya vermek istiyorsunuz. Görüşleri, düşünceleri, inançları, anlayışları ve kültürel değerleri birbirinizden farklı 12/kişi aile başvuruda bulundu. Kimlerle birlikte yaşamak isterdiniz? Başvuruda bulunanlar arasından evinizi kiraya verebileceğiniz üç kişiyi/aileyi belirleyerek “Kiraya Veririm” bölümüne, kesinlikle kiraya veremeyeceğiniz üç kişiyi/aileyi de “Kiraya Vermem” bölümüne işaretleyiniz.
Karar
Sorular
1. Seçiminizi yaparken hangi kriterle hareket ettiniz? Neden?
En çok ihtiyacı olan aileleri seçmeye tercih ettim. Çünkü onların diğerlerinden daha çok ihtiyacı var.
Farklı özelliklere sahip insanlarda bir arada yaşamak nasıl bir duygudur? Açıklayınız.
Biz senelerdir öyle insanlarla yaşıyoruz. Hepimizin kokusu rengi görünüşü farklı olsada aynı toprağın çiçekleri olduğumuzu anlıyoruz.
3. Seçimlerinizde ön yargılarınızın etkisi oldu mu? Nasıl?Kaynak:aygunhoca.com
Olması, aksine bir çok kimsenin kabul etmeyeceği kimseyi ben seçtim.
4. Ev araya bu kişilerin yerine kendinizi koyunuz. Seçilmeyen kişilerin yerinde biri siz olsaydınız ne hissederdiniz? Bu tür durumlarla karşılaşmamak için neler yapabilirsiniz?
Kaynak:aygunhoca.com
Umudumu kaybetmez ev aramaya devam ederidm. Böyle durumlarla karşılaşmamak için iyi ev sahiplerine denk gelmek gerekir.
5. Ön yargılarımızla nasıl mücadele edebiliriz?
Ön yargılarımızla düşüncelerimle mücadele edebiliriz. Eğer düşüncelerimiz de ön yargıya yer vermezsek mücadele edebiliriz.
6. Ayrımcılığın nedenleri nelerdir? Ayrımcılıkla mücadele konusunda bireysel olarak neler yapabiliriz?
En büyük neden kendini üstün görmektir. Herkesi eşit görürsen bireysel olarak mücadeleye başlamış olursun.
Sayfa 48 Çözümün Bir Parçasıyım
Aşağıda “Örnek Olay” bölümünde verilen sorunu “Adım Adım Çözüme” tablosundaki aşamaları dikkate alarak çözüm yollarını açıklamalar bölümüne yazınız.
Örnek Olay
Belediye çocukların hâlen oyun oynadığı boş araziye alışveriş merkezi yapmayı planladı. Bölge halkı bunu istemiyor.
Kaynak:aygunhoca.com

adımlar
Kaynak:aygunhoca.com
Sayfa 49 Etkili İletişim İçin
“Giyecek hiçbir şeyim yok, bu kıyafetlerle dışarı çıkamam. Eminim herkes bana güler. Yarın geziye de gitmeyeceğim. Ne kadar kötü... Keşke annem ve babam bana yeni kıyafetler alsalar.”
Sizce böyle bir durumda anneler/babalar/büyükler nasıl tepki verirler?
Dolapta birçok kıyafetinin olduğunu kendi geçmişlerinden örnekler vererek bizim kıyafetlerimizin olmadığı gibi örnekler verirler.
Kaynak:aygunhoca.com
Devamını Oku...

Vatandaşlık Çalışma Kitabı Cevapları 8. Sınıf


Vatandaşlık ve Demokrasi Çalışma Kitabı Cevapları 8. Sınıf Sayfa: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

Sayfa 36 Demokratik Davranış Örnekleri
Kaynak:aygunhoca.com
Aşağıda verilen tabloyu inceleyerek kendinize uygun bir rolü seçiniz ve rolle ilgili yazılması istenen konuda bir metin oluşturunuz (Demokratik bir vatandaşın, etkin ve sorumlu; eşitlikçi, sosyal adaletçi, hak ve özgürlüklere sayıglı, katılımcı, demokratik davranış biçimini içselleştirmiş vb. özelliklerini dikkate alarak yazabilirsiniz.)
Hedef ve Davranışlar
Yapma okulda ayrım
Olsun önün ayrın
Hak ve eşitlikle yarın
Demokratik okul, demokratik insan
Kaynak:aygunhoca.com
Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Size göre demokratik bir vatandaş olmanın gerekleri neler olabilir?
Demokratik bir vatandaş olursun çevren sana saygı gösterir. Örnek bir vatandaş olursun.
2. Demokrasinin yaşam biçimine dönüştürüldüğü bir toplumda yaşamın daha kolay olduğunu söyleyebilir miyiz? Neden?
Evet çünkü o toplum artık hoşgörülü hak ve eşitliğe önem veren bir toplum olmuştur.
3. Demokratik olmadığını düşündüğünüz bir tavırla ya da olayla karşılaştığınızda neler yapıyorsunuz?
Hak ve eşitliğimi mutlaka ararım. Ve mutlaka direniş gösteririm.
Sayfa 37 Farklılıklarımız Zenginliğimizdir
1. Aşağıda verilen parçayı önce bir bütün olarak söyleyiniz. Ardından belirlediğiniz bir ya da birkça notanın üstünü kapatarak o notayı atlayarak okuyunuz.
2. Görselin altında verilen soruları yanıtlayınız.
Sorular
1. Yukarıda verilen müzik verilen müzik parçasının her bir notasının da bir bireyi temsil ettiğini düşünerek farklılıklarımız zengiliğimizdir düşüncesinden hareketle yorumlayınız.
Birkaç notayı şarkıdan ayırdığında parça bozuluyor. Farklılıklarda böyledir. Bir bütündür.
2. “Yaşamak bir insan gibi tek ve hür ve bir toplum gibi kardeşçesine” sözünü yorumlayınız.
Her insan tek ve hür yaşar ama bir toplumun içinde kardeşçesine.
Kaynak:aygunhoca.com
Sayfa 38
Sorular
1. Herkes aynı şeyleri mi seviyor yoksa farklı şeyleri mi seviyor?
Aynı şeyleride farklı şeyleride seviyor.
2. Hepsimiz aynı olsaydık nasıl bir durum ortaya çıkardı? Bu durum doğal mıdır? Neden?
Hayat çok banel olurdu. Yaşamanın bir zevki olmazdı. Bu durum çok doğal olurdu.
3. Etkinlik boyunca diğer arkadaşlarınız hakkında neler öğrendiniz?
Onların da görüşlerinin benim gibi olduğunu hepimizin hak ve eşitliklerimize sahip çıktığımızı öğrendim.
4. Farklılıklarımızın yaşamımıza zenginlik kattığını söyleyebilir miyiz? Neden?
Evet, çünkü farklılıklar toplumu zenginleştirir.
5. Her bakımdan birbirine benzeyen insanlardan oluşan bir sınıf, toplum ve dünyada yaşamak ister miydiniz? Neden?
Hayır, yaşamanın bir anlamı olmazdı.
6. Farklılıklara saygıyı, toplumun birlik ve beraberliğine, dünya barışını katkısı açısından yorumlayınız.
Sayfa 39 Eşitliğe Doğru
1. Grup sözcüsünü seçin.
2. Grup olarak ön bilgilerinizi dikkate larak 40. sayfa verilen tabloyu doldurunuz. Sınıfla paylaşınız.
3. Sayfada yer alan görsellerden ve tabloda yer alan bilgilerden yararlanarak soruları cevaplayınız. Vereceğiniz cevapları nden, niçin, ne zaman vb. sorularlar gerekçelendiriniz.
Kadınların ve erkeklerin okulda, evde iş hayatında vb. alanlarda yapmak zorunda oldukları işler nelerdir?
Okulda ders dinlemek, evde evin ihtiyaçlarını karşılamak, işde işin görevlerini yerine getirmek.
Okulda evde, oyunlarda vb. iş bölümünü yaparken neye dikkat ediyorsunuz?
Herkese eşit şekilde adil görevler vermeye.
İş bölümü yaparken kadınların ve erkeklerin fiziksel ve duygusal özelliklerinden hangilerine dikkat edilir?
İkisinede dikkat edilir.
Kadınların/ erkeklerin duygusal özellikleri nelerdir? Bu duyguları tüm insanlar hissetmez mi?
Kadınlar, duygusaldır erkekler biraz daha katıdır. Kişiden kişiye göre otoriterdir. Tüm insanlar hissedir.
Gerekçe Açıklandı
Sayfa 41
Aşağıda mesleğinde başarılı olmuş kadınlar hakkında bilgiler verilmiştir. Siz de bu kişilerin eğitim hayatı, mesleğe başlamaları, iş ve aile hayatından karşılaştıkları güçlükler, bunları nasıl aştıkları konusunda araştırmalar yapabilirsiniz. Onlara sayfa 42’de yer alan “ Mektup Yazalım” bölümünde bir mektup yazınız.
Değerli Fatma Aliye, İnci Aksoy, Nermin Unat, Aynur Bektaş
Sizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sizin böyle mevkilere gelmenize gurur duydum. Şuanda bütün kadınlara örnek olan karşımda 4 kişi görüyorum. Sizin sayenizde kadınlar hayatın eylem ve direniş olduğunu anlayacaklar.
Sayfa 43 Herkes Farklı, Herkes Eşit
Aşağıda verilen metni okuyarak soruları cevaplandırınız.
Mavi gözlü öğrenciler diğer göz rengini sahip olan öğrencilerden daha mı az üstün özelliklere sahiptir?
Hayır, hiçbir üstünlüğü yoktur.Kaynak:aygunhoca.com
Siz siyah, kahverengi ve diğer göz rengine sahip olsaydınız neler hissederdiniz? Neden?
Ben öğretmeni haksız çıkarmak için elimden geleni yapar onlara bir ders verirdim. Çünki kimse üstün değildir.
Siz mavi göz rengine sahip olsaydınız neler hissederdiniz? Neden?
Öğretmenime böyleKaynak:aygunhoca.com şeylerin gerçek olmadığını herkesin eşit olduğu anlatırdım. Çünkü bende onlarda hiçbirimiz birbirimizden üstün değiliz.
Aşağıdaki soruları sorarak hikâyeyi tartışınız.
Siz mavi göz rengine sahip olsaydınız neler hissederdiniz? Neden?
Öğretmene bununda yanlış bir şey olduğunu her şeye inanmaması gerektiğini söyledir. Böyle bir sınıfta kalmaz sınıfımı değiştirirdim.
Siz siyah, kahverengi veya diğer göz renklerinden birine sahip olsaydınız neler hissederdiniz? Neden?
Asla kendimi üstün hissetmez “gülme komşuna gelir başına” sözünü hocaya hatırlatırdım.
Hikayenin bütününü dikkate alarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.
Sizce öğretmenin hangi davranışı doğru, hangisi yanlıştır? Neden?
Hepside yanlıştır. Hoca ayrımcıdır.
İlk bölümde mavi göz rengine sahip çocukların davranışı doğru buldunuz mu? Neden?
Hayır, kendini asla üstün görmeyeceksin.
İkinci bölümde siyah, kahverengi ve diğer göz rengine sahip çocukların davranışını doğru buldunuz mu? Neden?
İlk bölümde mavilerden intikam almak istemişlerdir. Yanlıştır.
Ayrımcılığın farklı türleri var mıdır? Tartışınız.
Bana göre yoktur. Hepsi ayrımcılıktır.
Sayfa 45
Aşağıda verilen hikâyeyi okuyarak soruları cevaplayınız.
1. Rosa Parks’ın mücadelesi hakkında neler düşünüyorsunuz?
Sonuna kadar destek veriyorum.
2. Rosa Parks’ın gerçekleştirdiği bu olay siyahların eşitlik mücadelesine nasıl katkı sağlamıştır?
Siyahlar bir kıvılcım ararken kıvılcım değil bir alev ortaya çıkmıştır. Ve alev volkana dönüşmüş ve haksızları yakmıştır.
Kaynak:aygunhoca.com
Devamını Oku...

Çalışma Kitabı Cevapları Vatandaşlık


8. Sınıf Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Dersi Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa : 34, 35, 
Sayfa 34
Sorular
1. Sinem Sezer’in hangi davranışları demokrasiyi bir yaşam biçimi olarak kabul ettiğni gösterir?
Yardımsever olması, protesto etmesi.
2. Demokrasiyi yaşam biçimine dönüştürmek ne anlamına gelir?
Haklarını, sorumluluklarını bilen bir birey olmak, barışçıl olmak, şiddetten uzak durmak.
3. Demokrasiyi yaşam biçimine dönüştürmek neden önemlidir? Nasıl mümkündür?
Herkese hoşgörülü olmak için, haklarını korumak için, yıkıcı değil yapıcı olmak için önemlidir. Bunları özümsersen yaşam biçimine dönüşür.

Sayfa 35 Demokratik Vatandaşın Özellikleri
Aşağıdaki görsellerde demokratik vatandaşın hangi özelliklerinin vurgulandığını belirleyerek verilen boşluklara yazınız.
haklar açıklamaSoru sorma, kararını açıklama, düşünce özelliği
aygunhoca.com
denge

Devamını Oku...

vatandaşlık 8. Sınıf Çalışma Kitabı


8. Sınıf Vatandaşlık ve Demokrasi Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa: 31 - 32 - 33
Sayfa 31
3. Demokrasi hangi özelliklerinden dolayı insana ve insan iradesine değer veren bir yönetimdir?
Eşitliği, sosyal adeleti, özgürlüğü, insan haklarına saygısı gibi özelliklerinden dolayı değer veren bir yönetimdir.
4. Demokrasiyi yaşam biçimine dönüştürmüş bireylerin davranışlarından örnekler veriniz.
Çevresine karşı hoşgörülüdür, fikirlere saygılıdır, herkesin yaşam biçimine saygısı vardır, hiçbir kimseyi dışlamaz.
5. Kendinizle ilgili önemli kararları özgür iradenizle aldığınızı düşünüyor musunuz? Neden?
Evet, çünkü kararlarımda aygunhoca.com başka kişilerin olumsuz düşüncelerine yer vermem.
6. Demokrasiyi içselleştirmek ifadesinden ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.
Demokrasi benimsemek yani özümsemek.
Aşağıdaki görselleri demokrasinin temel özellikleri bakımından yorumlayınız.
Herkese kardeşçe yaklaşmayı, eşitliği, ayrımcılık yapmamayı anlatıyor.
Bireysel özgürlükler başkalarının yaşam hakkına engel olabilir mi?
Olabilir çünkü başkalarına karışırsan onların yaşam haklarını engellemiş olursun.
aygunhoca.com
Sayfa 32 Yaşam Biçimi Olarak Demokrasi
Aşağıdaki görselleri demokratik tutum ve davranışlar açısından yorumlayarak görüşlerinizi verilen boşluğa yazınız.
İnsanların haklarının korunması, beğenmediği durumları protesto etmesi, yardımlaşması, çevrelerini koruması, hoşgörülü olmasını anlatıyor resimler. Her toplum böyle olamalı.
Sayfa 33
Aşağıdaki metni okuyarak metinle ilgili soruları cevaplayınız.
aygunhoca.com
Devamını Oku...

Vatandaşlık Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 29 - 30 - 31


Sayfa 29
Aşağıda iki farklı ülkeye ait verilen bilgileri okuyarak altındaki yönerge doğrultusunda etkinliği gerçekleştiriniz
Demokrasi Kavramı
Aşağıda demokratik olan ve olmayan ülkelere ait bazı özellikler verilmiştir. Verilen bu özelliklerin hangi ülkeye ait olduğunu tespit ederek (sonraki sayfada) tablodaki ilgili yerlere yazınız
aygunhoca.com
demokras
Aşağıda verilen soruları yanıtlayınız.
1. Yakın çevrenizden yola çıkarak demokratik olan veya demokratik olmayan durum, olay ve davranışlara örnek veriniz.
Bir evde kararın tek bir kişi tarafından verilmesi demokratik olmayan durum, bütün ev halkıın fikri alınıp oylama ile karar verilmesine demokratik olan durumdur.
aygunhoca.com
2. Bir ülkenin anayasasının olması ve vatandaşlarına oy hakkının tanınması o ülkeyi demokratik olarak nitelemek için yeterli midir? Neden?
Değildir. Çünkü o ülkede başa geçenler yolsuzluk yapıyorsa, insanların hak ve eşitliği kısıtlanıyorsa, halka zulüm varsa o ülkede demokrasi yoktur.
aygunhoca.com
Devamını Oku...

8. Sınıf Vatandaşlık ve Demokrasi Çalışma Kitabı Sayfa: 26- 27-28



8. Sınıf Vatandaşlık ve Demokrasi Çalışma Kitabı 2. Ünite Cevapları

ÜNİTE 2 DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ
8. Sınıf Vatandaşlık ve Demokrasi Çalışma Kitabı Sayfa: 26- 27-28

Sayfa 26 Demokrasi Nedir?
Yukarıda verilen kavramlardan birkaçını kullanarak demokrasiyi tanımlayınız. Tanımınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.
Demokrasi halkın kendi kendini yönetme biçimidir.  Eşitlik, özgürlük, laiklik, sosyal adalet gibi kavramları içerir. Demokrasi olan ülkeler hukuk devletidir. İktidar seçimle belirlenir. Seçilen milletvekilleri parlementoda bir araya gelir.
aygunhoca.com
Sayfa 27
Aşağıda verilen soruları yanıtlayınız.
1. Etkinlikte demokrasinin farklı biçimlerde aygunhoca.com tanımlanabildiğini gördünüz. Her tanım demokrasiyi tek başına ifade eder mi? Neden?
Etmez. Çünkü demokrasi çok geniş bir kavramdır tek bir kavramla açıklanamaz.
2. Tanımlardan hareketle demokrasinin temel özelliklerini belirleyiniz.
Özgürlük, Laiklik, Sosyal adalet, Eşitlik, Serbest Seçim, İnsan Haklarına Saygı, Hukuk Devleti, Halkın Yönetimi, Uzlaşma
3. Temel özelliklerinden yola çıkarak sınıfça ortak bir demokrasi tanımı yapınız.
Demokrasi insanın haklarınaaygunhoca.com sahip çıkar. Toplumda sosyal adalet, özgürlük, eşitlik vardır. Devleti halk yönetir. Serbest seçimle iktidar belirlenir. Milletvekilleride uzlaşma ile kanunları belirler.
aygunhoca.com
Sayfa 28 İnsan İradesine Verdiği Önem Bakımından Demokrasi
Aşağıdaki görselleri, demokrasinin insanların özgür ve tercihlerine verdiği önem açısından yorumlayınız. Görsellerde ifade edilmeye çalışılan hak ve özgürlükleri görsellerin altında verilen boşluğa yazınız.
Tbmm Çocuklar ele ele
Milletin seçtiği milletvekilleri                             Düşünceleri ifade etme, devlete sesini duyurma
bu parlementoda bir araya                              protesto etme.
gelir ve millet adına karar
alırlar.
aygunhoca.com
Temel Hak ve Özgürlükler
Beğenmediğin, değiştirmek                         Bir kimsenin istedi yere gidip yerleşme ve seyehat
istediğin bir durumu                                   etme özgürlüğü. Her insan istediği yerde
yetkili kuruma yazılı                                    yaşayabilir.
olarak bildirerek sesini
duyurmak.


Devamını Oku...

Vatandaşlık Çalışma Kitabı 19 ve 24. Sayfalar

8. Sınıf Vatandaşlık Çalışma Kitabı 19 ve 24. Sayfalar
Sayfa 19
c) Haklardan yararlanma konusunda:
Yaşadığımız yer (ülke, şehir, kasaba, köy) fark eder mi? Neden?
Farketmez. Haklar bütün evren içindir.
Çocuk, genç veya yaşlı olmanız fark eder mi? Neden?
Yaşın bu haklarda hiçbir alakası yoktur. Çünkü her yaştan insan insandır.
Kadın ya da erkek olmanız fark eder mi? Neden?
Kadın veya erkek olmak farketmez. Cinsiyet ayrımı yapmamak gerekir.
Uzun ya da kısa boylu olmanız fark eder mi? Neden?
İnsanı fiziksel özelliklerine göre değerlendirmemek gerekir. Farketmez.
İnsanların hayalleri ve hobileri fark eder mi? Neden?
İnsanın hayalleri ve hobileri kendine özgüdür. Yani her insanın ki farklıdır. Farketmez.
Aşağıdaki görselleri inceleyerek insan hakları açısından yorumlayınız.


Bu resimlerde insan hakları adına hiçbir şey yok. Sadece diktatörlük var.

Sayfa 20 Kişi Kartları
   Kişi kartında verilen bilgilerden yararlanarak diğer özellikleri doldurunuz.
Yaşadığım Kıta: Afrika
Ülkem: Liberya
Yaşadığım Yer: Kasaba
Cinsiyetim: Erkek
Yaşım: 40 yaşındayım.
Mesleğim: Maden işçisiyim.
Eğitim durumum: Okuma yazma bilmiyorum.
Medeni durumum: Evliyim. İki çocuğum var.
Fiziksel özelliklerim: Zayıf, orta boylu, siyah gözlü, siyah tenliyim.
Hobilerim: Geleneksel çalgılar eşliğinde müzikler söylemek, yüzmek.
Hayallerim: Güzel bir iş kurup ailemi daha iyi bir yerde yaşatmak.

Yaşadığım Kıta: Amerika
Ülkem: Kanada
Yaşadığım Yer: Büyük şehirde yaşıyorum.
Cinsiyetim: Kız
Yaşım: 5
Mesleğim: Henüz bir mesleğim yok.
Eğitim durumum: Anaokuluna gidiyorum.
Medeni durumum:
Fiziksel özelliklerim: Kısa boylu mai gözlü sarı saçlıyım.
Hobilerim: Piyano çalmak.
Hayallerim: Yüzücü olmak.

Yaşadığım Kıta: Avrupa
Ülkem: Almanya
Yaşadığım Yer: Şehir
Cinsiyetim: Kadın
Yaşım: 30 yaşındayım.
Mesleğim: Müzisyen. Piyano çalıyorum.
Eğitim durumum: Üniversite mezunuyum.
Medeni durumum: Evliyim.
Fiziksel özelliklerim: Görme engelliyim.
Hobilerim: Piyano çalmak, yeni müzikler dinlemek.
Hayallerim: Görebilmek.

Yaşadığım Kıta: Avustralya (Okyanusya)
Ülkem: Sidney
Yaşadığım Yer: Köy
Cinsiyetim: Erkek
Yaşım: 65 yaşındayım.
Mesleğim: Çiftçiyim. Tarlada çalışıyorum.
Eğitim durumum: Liseden sonra üniversiteye devam etmedim.
Medeni durumum: Bekarım.
Fiziksel özelliklerim: Uzun boylu, siyah saçlı, kahverengi gözlü, orta kiloluyum.
Hobilerim: Kitap okumak, yeni bilgiler edinmek.
Hayallerim: Evlat sahibi olmak.

Yaşadığım Kıta: Asya
Ülkem: Japonya
Yaşadığım Yer: Tokyo
Cinsiyetim: Kadın
Yaşım: 45 yaşındayım.
Mesleğim: Bilim insanıyım.
Eğitim durumum: İletişim teknolojileri konusunda üniversitede çalışmalar yapıyorum.
Medeni durumum: Evliyim. İki çocuğum var.
Fiziksel özelliklerim: Kısa boylu, çekik siyah gözlü, zayıfım.
Hobilerim: Deneyler yapmak, çocuklarımla ilgilenmek.
Hayallerim: Japonya’yı dünyada iletişimde bir numara yapmak.

Yaşadığım Kıta: Antartika
Ülkem:
Yaşadığım Yer: İglo’da yaşıyorum.
Cinsiyetim: Erkek
Yaşım: 25 yaşındayım.
Mesleğim: Balıkçıyım.
Eğitim durumum: Okuma yazma bilmiyorum.
Medeni durumum: Evliyim.
Fiziksel özelliklerim: Orta boylu, şişman biriyim.
Hobilerim: Kayak yapmak.
Hayallerim: Ülkeleri gezmek.

Yaşadığım Kıta: Avrupa
Ülkem: Türkiye
Yaşadığım Yer: Şehir
Cinsiyetim: Erkek
Yaşım: 14 yaşındayım.
Mesleğim: Öğrenci
Eğitim durumum: İlköğretim 8. sınıf öğrencisiyim
Medeni durumum: Bekârım
Fiziksel özelliklerim: Uzun boylu, zayıf, bal rengi gözlü, siyah saçlıyım.
Hobilerim: Enstrüman çalma, tarihi araştırmak.
Hayallerim: Cumhurbaşkanlığı ile başbakanlığı birleştirip bir devlet başkanı olmak.

Sayfa 24 Ne Kadar Öğrendik?
A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. İnsan, canlılar içinde özel bir yere sahiptir. Ona bu özel yeri sağlayan, diğer canlılarla ortak özelliklerinin yanında kendine has özelliklerinin olmasıdır. Bu özellikler aynı zamanda insanın değerli olmasını sağlar.
   Buna göre aşağıda verilerden hangisi insanı değerli kılan bir özellik olamaz?
A. Akıllı olması
B. Seçim yapabilmesi
C. Düşünebilmesi
D. Üremesi Cevap=D

2. Sevgi, saygı, hoşgörü gibi duygular bütün insanlarda var olan ortak özelliklerdir. Ancak bazı insanlar birilerine saygı gösterirken bazıları hiç göstermeyebilir. Bazı insanlarda merhamet duygusu çok güçlü iken bazılarında güçlü değildir.
   Bu bilgilere bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A. Bütün insanlar aynı davranışları gösterirler.
B. İnsanlar farklı duygulara sahiptirler. Cevap=B
C. Duygusal davranışlar sonradan kazanılır.
D. Bazı insanlarda duygu yoktur.

3. Aşağıdakilerden hangisi aygunhoca.com karşımızdaki kişiye kendisini değerli hissettiren örnek bir davranış değildir?
A. Başarılı bir insanı başarısından dolayı kutlamak
B. Karşımızdaki kişiyi niteliklerinden dolayı övmek ve onaylamak
C. Ailemizden birinin veya çevremizdeki kişilerin doğum gününü hatırlamak.
D. Arkadaşımızın her dediğini ve her davranışını onaylamak, kabul etmek. Cevap=D

B. Aşağıda verilen doğru ifadelerden başına “D”, yanlış ifadelerin başına “Y” yazınız.
4. (D) Bütün insanlar özgürlük, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar.
5. (Y) Bireysel farklılıklar kimini kiminden daha üstün kılar. Üstünlük bu yüzden doğuştan gelir.

C. Aşağıda verilen soruları cevaplayınız.
6. İnsanı değerli kılan özellikler nelerdir? Tartışınız.
Düşünceleri, bireysel yetenekleri, kişiliği ve kararları.
7. Sevgi, saygı, hoşgörü, adalet, eşitlik, özgürlük, dayanışma vb. değerlerin toplumun birlik ve beraberliğine katkıları neler olabilir? Düşününüz.
Toplumun ileri gitmesine, gelişmesine, özgür bir toplum olmasına, adaletin işlemesine yani insanların refahına güvenliğine katkısı olur.
Arif Umut Nigar

Kaynak: http://aygunhoca.com/
Kaynak Göstermeden alıntı yapılamaz
Devamını Oku...

Vatandaşlık Çalışma Kitabı


8. Sınıf Vatandaşlık ve Demokrasi  Çalışma Kitabı Cevapları
Sayfa 16
 Aşağıdaki görseli her  insan değerlidir düşüncesinde hareketle yorumlayınız.
   “İnsan çok yönlü bir varlık olup bölünmez bir kişiliğe sahiptir. İnsan ; düşünen, düşündükleri, açıklamak isteyen, belli bir toplumsal, ekonomik, kültürel ve siyasal çevrede yaşayan bir varlıktır. Yaşadığı çevreyi geliştirmek, bu çevrenin yönetim ve işleyişine katılmak ister. Dinsel inançları olan ve buna göre hareket etmek istteyen bir yapıdadır. Aynı zamanda üretime emeğiyle katılmak, emeğinin hakça karşılığını almak, bu amaçla da örgütlenip birlikte hareket etmek isteyen birçok gereksinim, özlem ve beklentisi olan bir varlıktır... Kişilik ancak biyolojik, düşünsel, siyasal, toplumsal, kültürel vb. yönleriyle bir bütün olarak korunup geliştirildiğinde anlam taşır.”
(Gülmez, Mesut, İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi, Sayfa 3’ten uyarlanmıştır.)
İnsanı insan yapan onun özellikleridir. Zaten o özellikler olmasa idi gerçek anlamda insan olmazdı. İnsanın siyah beyaz olması, Müslüman Hristiyan olması, siyasi görüşlerinin farklı olması gibi özellikler yüzünden hiçbir insan dışlanmamalıdır.
Sayfa 16 2. Aşama
1. Ders Kitabı’nda yer alan “İnsani Değerleri Yaşamak ve Yaşatmak” adlı metni okuyunuz.
2. Günlük yaşantınızdan metinde verilen değerlerle ilgili örnekler veriniz.
Fakir zengin ayrımı kalkarsa, köylü şehirli ayrımı kalkarsa, enfasyon biterse, her insanın hak ve eşitliği olduysa o zaman gerçekten sabah olmuştur.
3. Aşağıda verilen değerleri önemine göre sıralayınız. Sıralamanızın nedenlerini açıklayarak sınıfça paylaşınız.
1. Özgür olmak
2. Eşitlik                                  Bu sıralamamın nedeni her eşitliğin başında özgürlük geldiği
3. Adaletli olmak                     için eşitliği başa koydum. Eşitlik adalet demektir. Adalet
4. Güvenilir olmak                  güvenirliği getirir. Dayanışma hoşgörü saygı ve sevgi benzer
5. Dayanışma                          kavramlar olduğu için ard arda sıraladım. Çalışkan olmak bana
6. Hoşgörülü olmak                göre sonuncu.
7. Sevgi
8. Saygı
9. Çalışkan olmak

4. Aşağıdaki soruları sınıfça tartışınız.
Adil bir insan neler yapar neler yapmaz?
Adil bir insan eşitliğin adaletin özgürlüğün gücüne inanır. Ayrımcılık yapmaz. Hoşgörüsü vardır.
Hoşgörülü bir insan neler yapar, neler yapmaz?
Hoşgörülü bir insanın her fikre aygunhoca.com saygısı vardır. Ama olmayanın fikre saygısı yoktur. Kendi kafasının dengine gider.
5. Bir önceki sayfada verilen değerleri aşağıdaki boşlukları yerleştirerek cümleleri tamamlayınız.
İnsanların dayanışma sayesinde güçlüklerin üstesinden geldiklerini öğrendim.
Dayanışmanın beni mutlu ettiğini öğrendim.
Adalete ihtiyaç duyduğumu öğrendim.
Eşitsizliğin beni mutsuz ettiğini öğrendim.
Kardeşliğe ihtiyaç duyduğumuzu düşündüm.
Dayanışmasız toplumlara üzüldüm.
Ülkemizde adalet olmasına memnun oldum.

6. Değerlerin olmadığı bir toplumda yaşamak ister miydiniz? Neden?
Hayır. Çünkü o toplumda dayanışma olmaz. Dayanışma olmayan bir toplumunda ömrü olmaz.
7. Metinde anlatılan değerlerin olmadığı bir toplumda yaşamak ister miydiniz? Neden?
Metindeki gibi toplumlarda genelde ırkçı toplumlar oluyor. Böyle toplumlarda doğsam bile o toplumdan uzaklaşırdım.
8. İçinde yaşadığımız toplumun ve insanlığın korunup geliştirilmesinde birey olarak ne gibi sorumluluklar üstlenebiliriz?
Topluma dayanışmayı aşılamalı hoşgörülü bireyler olmalıyız.
9. Metinde belirtilen değerlerin davranışlarımıza ne ölçüde yansıdığını bir gün boyunca gözlemleyiniz ve gözlem sonuçlarını arkadaşlarınızla paylaşınız.
Sokaklarda değişik insanlara aşağılayıcı bir şekilde bakanlar, kadınlara laf atanlar dolu olduğunu gördüm.


Sayfa 17 Herkes İçin İnsan Hakları
1. Kişi kartlarını grubunuzla birlikte doldurunuz.
2. Kişi kartlarını doldururken kişilerin yaşadıkları yeri (köy, kasaba, şehir) cinsiyetlerini (kadın, erkek), mesleklerini (çiftçi, işçi, memur), medeni durumlarını (evli, bekâr), fiziki özelliklerini (boy, kilo, saç rengi, göz rengi vb.) dikkate alınız.
3. Grup sözcüsü seçiniz.
4. Grup sözcüleri kendi gruplarona ait kişiyi tüm sınıfta tanıtabilir.
5. Sayfa 10, 11 ve 12’de yer alan soruları cevaplandırınız.
Sorular
a) Dünyanın farklı yerlerinde yaşayan bu insanlardan hangisi, insan hakları bakımından daha değerli/ onurludur?
Hepsinin de değeri ve onuru eşittir.


Sayfa 18
b) Yaşadıkları yer, cinsiyetleri, yaşları, meslekleri, fiziksel özellikler bakımından bu insanlar haksızlığa uğramış olabilirler mi? Neden?
Evet olabilirler. Çünkü her toplumda kişi aynı olacak diye bir şart yoktur. İnsanı toplum olarak değil birey olarak incelemek gerekir.
   Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. İnsan haklarının sadece belli bir kesim için mi geçerli olduğunu düşünüyorsunuz? Neden?
İnsan hakları herkes içindir. Hiçbir kimse zorla bir kişiye hiçbir şey yaptıramaz.

Kaynak: http://aygunhoca.com/
Kaynak Göstermeden alıntı yapılamaz




Devamını Oku...
 
Copyright (c) 2010 aygunhoca
Sponsored by : Fastoyun